Aktualności

Dotacja po Brexicie – Re_Open UK

Opublikowano: 24.02.2023

Pomoc dla poszkodowanych przez Brexit:

Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

*Dotacja m.in. dla firm, które zajmują się przetwórstwem drobiu. Podstawowa produkcja rolna jest wyłączona z finansowania.

Termin naboru do Program Re_Open UK:

  • 6 -27 marca 2023 (*przedłużony do 7 kwietnia)

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Typ 1: Nowe kierunki eksportu

Dofinansowanie dotyczy udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.

Typ 2: Re_start inwestycyjny

Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami Brexit.

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian

Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach

  • Grupa 1 – przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej,
  • Grupa 2 – przedsiębiorcy którzy ze względu na ograniczenia wprowadzone w Umowie o handlu i współpracy między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej strony, muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

Typ 4: Brexit bez straty

Wyłącznie w formie pomocy de minimis. Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z Brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

*Dla typu 1. Nowe kierunki eksportu, typu 2. Re_start inwestycyjny, oraz typu 3. Akcja adaptacja do zmian, okres realizacji projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Typ 5: Brexit bez straty – rekompensaty (NOWOŚĆ!)

Pomoc w formie pomocy de minimis – 100% dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości. Wystarczy udokumentować spadek obrotów w roku 2021 względem 2019 spowodowany Brexitem. Wnioski o dofinansowanie można składać do 7 kwietnia 2023. To jedyny nabór wniosków o udzielenie rekompensat pobrexitowych!

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

  • minimalna: 10 000 Euro
  • maksymalna: 5 000 000 Euro

Limity dla kosztów kwalifikowalnych:

  • związanych z inwestycjami (roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wynosi 5 000 000 EUR,
  • związanych z opracowaniem modelu biznesowego/strategii rozwoju wynosi 15 000 EUR,
  • związanych z udziałem w targach, wystawach o charakterze międzynarodowym, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych wynosi 50 000 EUR.

W ramach jednego projektu można łączyć typy:

1. Nowe kierunki eksportu,

2. Re_start inwestycyjny,

3. Akcja adaptacja do zmian.

Wybrane kryteria wyboru projektów Re_Oupen UK:

1. Negatywny wpływ Brexit na wnioskodawcę – potrzeba realizacji projektu.

2. Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit.

3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK.

4. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 2 Re_start inwestycyjny, wskazane w Programie Re_Open UK (jeśli dotyczy).

Szczegóły Programu Re_Open UK

Jest to program ogólnopolski, a funkcję Podmiotu Zarządzającego pełni Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do strony grantodawcy:

Szczegóły Re_Open UK

Regulamin od 16 marca

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania. Napisz do nas:

dotacje@fips.pl

Najnowsze aktualności

Patriotyzm przedsiębiorców

Patriotyzm gospodarczy polega nie tylko na kupowaniu rodzimych produktów. Konsumenci nie są też jedyną grupą których on dotyczy. Postawą patriotyczną jak najbardziej mogą, a nawet powinni, kierować...

Zostaliśmy członkiem Łódzkiej Izby Pr...

Zostaliśmy członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim! ŁIPH to regionalna instytucja biznesowa istniejąca od ponad 30 lat i zrzeszająca ponad 400 przedsiębiorców, którzy ...