Aktualności

Dotacja – cyfryzacja w woj. łódzkim

Opublikowano: 28.08.2023

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Działanie: FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

Nabór FELD.01.05-IP.02-001/23

Typ projektu: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

Dla kogo kierowana jest dotacja

Projekt dedykowany dla MŚP.

Wnioskodawca musi posiadać na dzień złożenia wniosku siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Cel dofinansowania

Inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 – rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw.

Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw).

Obszary technologiczne Przemysłu 4.0 podlegające wsparciu:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); ▪ Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • BIM (Building Information Modelling);
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
 • Mikroelektronika.

Projekt nie może obejmować rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie).

Ile pieniędzy można otrzymać?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 24 849 648 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność wynosi 40%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

 • do 50%  – w przypadku średniego przedsiębiorstwa,
 • do 60%  – w przypadku mikro- i małego przedsiębiorstwa.

b) dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność wynosi 85%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 1 000 000 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 300 000 zł

Terminy składania wniosku

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 września (godz. 8.00), a kończy 25 września 2023 r. (godz. 12.00).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie CST2021 (Aplikacji WOD2021) – https://wod.cst2021.gov.pl

Etapy oceny projektu

 1. Ocena strategiczna.
 2. Ocena formalno-merytoryczna dostępu.
 3. Ocena merytoryczna punktowa.

Koszty kwalifikowalne

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej, pod warunkiem że:

a) będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od podmiotów niepowiązanych z nabywcą,

d) będą stanowiły majątek i własność beneficjenta przez co najmniej okres trwałości projektu;

 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej (7%)

Okres kwalifikowalności wydatków: 1 stycznia 2021 r – 31 grudnia 2029 r.

Koszty niekwalifikowalne

 • rozwiązania cyfrowe o mniej specjalistycznym charakterze
 • zakup materiałów i robót budowlanych
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym dzierżawa lub najem gruntów, budynków i lokali
 • zakup środków transportu
 • koszty związane z produkcją energii oraz efektywnością energetyczną
 • wkład własny w formie niepieniężnej
 • promocja w internecie, stworzenie aplikacji mobilnej, stworzenie i hosting strony www
 • leasing
 • VAT
 • wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację formularza wniosku i obligatoryjnych załączników do wniosku
 • koszty personelu
 • amortyzacja

Szczegóły dofinansowania

Wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji

Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm.

dotacje@fips.pl

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno