Aktualności

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Opublikowano: 23.02.2023

Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, napisz do nas na dotacje@fips.pl

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Ścieżka SMART (działanie 1.1)

Termin naborów:

  • 7 lutego – 31 października

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

Szczegóły dofinansowania

Kredyt technologiczny (działanie 2.32)

Termin naborów dla pojedynczych MŚP:

  • 9 marca – 31 maja

Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Kredyt ekologiczny (działanie 3.1)

Termin naborów dla pojedynczych MŚP, small i midcaps:

  • 17 maja – 17 sierpnia
  • 1 sierpnia – 21 listopada

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (działanie 2.25)

Termin naborów dla pojedynczych MŚP:

  • 24 maja – 20 września

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Szczegóły finansowania z FENG

Program Rapid – dotacje do 300 tys. zł dla startupów w województwie łódzkim

Termin naboru:

  • od 14 do 22 marca 2023 (przedłużony do 31 marca!)

Projekt skierowany do MŚP działających na terenie województwa łódzkiego krócej niż 24 miesiące na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Szczegóły RAPID

Program Re_Open UK – dotacje do 5 mln Euro dla firm poszkodowanych przez Brexit

Termin naboru:

  • 6 -27 marca 2023 (*przedłużony do 7 kwietnia)

Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegóły Re_Open UK

Konkurs dla dużych przedsiębiorstw na tworzenie inteligentnych fabryk

Termin naboru:

  • II kwartał 2023

Instytucja organizująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Cel: cyfryzacja, robotyzacja, transformacja w kierunku przemysłu 4.0, inteligentne fabryki i linie produkcyjne. Możliwość budowy nowych jak i rozbudowy istniejących zakładów.

Wartość pojedynczego projektu: 8-140 mln zł.

Koszty kwalifikowalne: zakup nieruchomości/gruntu, zakup środków trwałych, leasing/najem/dzierżawa, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup robót budowlanych, koszty planów i projektów, koszty nadzoru.

Limity kosztów: do 50% kosztów kwalifikowalnych całego projektu na prace budowlane , do 50% na wartości niematerialne i prawne (systemy informatyczne, oprogramowanie, patenty), do 10% na zakup gruntu.

Poziom dofinansowania: 40% w przypadku dużej firmy realizującej projekt w województwie łódzkim.

Realizacja projektu maks. do 30 czerwca 2026 r. (premiowane będą projekty, które zakończą się do 31.12.2024 r.).

Szczegóły konkursu

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania. Napisz do nas:

dotacje@fips.pl

Najnowsze aktualności

Patriotyzm przedsiębiorców

Patriotyzm gospodarczy polega nie tylko na kupowaniu rodzimych produktów. Konsumenci nie są też jedyną grupą których on dotyczy. Postawą patriotyczną jak najbardziej mogą, a nawet powinni, kierować...

Zostaliśmy członkiem Łódzkiej Izby Pr...

Zostaliśmy członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim! ŁIPH to regionalna instytucja biznesowa istniejąca od ponad 30 lat i zrzeszająca ponad 400 przedsiębiorców, którzy ...