Aktualności

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Opublikowano: 01.09.2023

Zaktualizowane dnia 1 września 2023 r.

Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania kierowane dla MŚP. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, napisz do nas na dotacje@fips.pl

Harmonogram dotacji dla MŚP

 1. Konkurs na tworzenie inteligentnych fabryk.
 2. Konkurs na cyfryzację na ścianie wschodniej (Automatyzacja i robotyzacja w MŚP).
 3. Ścieżka SMART.
 4. Ścieżka SMART (Dostępność).
 5. Promocja marki innowacyjnych MŚP.
 6. Odnawialne źródła energii – do 0,5 MWe.
 7. Cyfryzacja w woj. łódzkim.

Konkurs na tworzenie inteligentnych fabryk

Termin naboru:

 • do 9 października 2023 r.

Instytucja organizująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Cel: cyfryzacja, robotyzacja, transformacja w kierunku przemysłu 4.0, inteligentne fabryki i linie produkcyjne. Możliwość budowy nowych jak i rozbudowy istniejących zakładów.

Wartość pojedynczego projektu: 8-140 mln zł.

Koszty kwalifikowalne: zakup nieruchomości/gruntu, zakup środków trwałych, leasing/najem/dzierżawa, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup robót budowlanych, koszty planów i projektów, koszty nadzoru.

Limity kosztów: do 50% kosztów kwalifikowalnych całego projektu na prace budowlane , do 50% na wartości niematerialne i prawne (systemy informatyczne, oprogramowanie, patenty), do 10% na zakup gruntu.

Poziom dofinansowania: 40% w przypadku dużej firmy realizującej projekt w województwie łódzkim.

Realizacja projektu maks. do 30 czerwca 2026 r. (premiowane będą projekty, które zakończą się do 31.12.2024 r.).

Szczegóły konkursu

Konkurs na cyfryzację na ścianie wschodniej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Termin naboru:

 • od 2 sierpnia do 25 października 2023 r. (przedłużono do 8 listopada)

Cel: Działanie skierowane do MŚP mające na celu wsparcie w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty automatyzacji i robotyzacji procesów. Przedsiębiorca powinien w ramach projektu wdrażać działania wynikające z opracowanej przed złożeniem wniosku mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. (stworzonej na podstawie audytu technologicznego i diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa).

Szczegóły konkursu

Ścieżka SMART – dofinansowanie zdolności badawczych i innowacyjnych

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów:

 • do 30 października

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

Szczegóły dofinansowania

Ścieżka SMART – dostępność

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów:

 • do 30 października

Celem działania jest rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Cele ogólne ścieżki SMART to rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegóły dofinansowania

Promocja marki innowacyjnych MŚP (działanie 2.25)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów dla pojedynczych MŚP:

 • 20 września 2023 r.

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Szczegóły finansowania z FENG

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie do 0,5 MWe (FELD.02.05)

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na terenie województwa łódzkiego.

Termin naborów :

 • do 1 października 2023 r.

Cel dotacji:

 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Szczegóły dotacji

Dotacja – cyfryzacja w woj. łódzkim (FELD.01.05)

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na terenie województwa łódzkiego.

Działanie: Konkurencyjność MŚP. Typ projektu: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

Termin naborów :

 •  do 25 września 2023 r.

Wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw).

Szczegóły dotacji

Ekspert Fundacji IPS ds. dotacji – Mateusz Janus

Jak mogę pomóc Twojej firmie? Oferuję wsparcie w zakresu:

 • konsultingu gospodarczego,
 • pozyskiwania funduszy dla MŚP na projekty inwestycyjne i badawcze,
 • wdrożenia projektów cyfrowych,
 • wdrożenia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • pozyskiwania środków zewnętrznych (banki, leasingi).

Mateusz Janus – ekspert Fundacji IPS, specjalista ds. dotacji dla MŚP

telefon: 729 195 570

e-mail: m.janus@fips.pl

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno