Aktualności

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Opublikowano: 01.09.2023

Zaktualizowane dnia 1 września 2023 r.

Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania kierowane dla MŚP. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, napisz do nas na dotacje@fips.pl

Harmonogram dotacji dla MŚP

 1. Konkurs na tworzenie inteligentnych fabryk.
 2. Konkurs na cyfryzację na ścianie wschodniej (Automatyzacja i robotyzacja w MŚP).
 3. Ścieżka SMART.
 4. Ścieżka SMART (Dostępność).
 5. Promocja marki innowacyjnych MŚP.
 6. Odnawialne źródła energii – do 0,5 MWe.
 7. Cyfryzacja w woj. łódzkim.

Konkurs na tworzenie inteligentnych fabryk

Termin naboru:

 • do 9 października 2023 r.

Instytucja organizująca: Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Cel: cyfryzacja, robotyzacja, transformacja w kierunku przemysłu 4.0, inteligentne fabryki i linie produkcyjne. Możliwość budowy nowych jak i rozbudowy istniejących zakładów.

Wartość pojedynczego projektu: 8-140 mln zł.

Koszty kwalifikowalne: zakup nieruchomości/gruntu, zakup środków trwałych, leasing/najem/dzierżawa, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup robót budowlanych, koszty planów i projektów, koszty nadzoru.

Limity kosztów: do 50% kosztów kwalifikowalnych całego projektu na prace budowlane , do 50% na wartości niematerialne i prawne (systemy informatyczne, oprogramowanie, patenty), do 10% na zakup gruntu.

Poziom dofinansowania: 40% w przypadku dużej firmy realizującej projekt w województwie łódzkim.

Realizacja projektu maks. do 30 czerwca 2026 r. (premiowane będą projekty, które zakończą się do 31.12.2024 r.).

Szczegóły konkursu

Konkurs na cyfryzację na ścianie wschodniej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Termin naboru:

 • od 2 sierpnia do 25 października 2023 r.

Cel: Działanie skierowane do MŚP mające na celu wsparcie w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty automatyzacji i robotyzacji procesów. Przedsiębiorca powinien w ramach projektu wdrażać działania wynikające z opracowanej przed złożeniem wniosku mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. (stworzonej na podstawie audytu technologicznego i diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa).

Szczegóły konkursu

Ścieżka SMART – dofinansowanie zdolności badawczych i innowacyjnych

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów:

 • do 30 października

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

Szczegóły dofinansowania

Ścieżka SMART – dostępność

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów:

 • do 30 października

Celem działania jest rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Cele ogólne ścieżki SMART to rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Szczegóły dofinansowania

Kredyt ekologiczny – refundacja części kapitałowej kredytu

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów dla pojedynczych MŚP, small i midcaps:

 • do 21 listopada 2023 r.

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (działanie 2.25)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Termin naborów dla pojedynczych MŚP:

 • 20 września 2023 r.

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Szczegóły finansowania z FENG

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie do 0,5 MWe (FELD.02.05)

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na terenie województwa łódzkiego.

Termin naborów :

 • do 1 października 2023 r.

Cel dotacji:

 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Szczegóły dotacji

Dotacja – cyfryzacja w woj. łódzki (FELD.01.05)

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na terenie województwa łódzkiego.

Działanie: Konkurencyjność MŚP. Typ projektu: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

Termin naborów :

 •  do 25 września 2023 r.

Wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw).

Szczegóły dotacji

Ekspert Fundacji IPS ds. dotacji – Mateusz Janus

Jak mogę pomóc Twojej firmie? Oferuję wsparcie w zakresu:

 • konsultingu gospodarczego,
 • pozyskiwania funduszy dla MŚP na projekty inwestycyjne i badawcze,
 • wdrożenia projektów cyfrowych,
 • wdrożenia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • pozyskiwania środków zewnętrznych (banki, leasingi).

Mateusz Janus – ekspert Fundacji IPS, specjalista ds. dotacji dla MŚP

telefon: 729 195 570

e-mail: m.janus@fips.pl

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Co to jest ład organizacyjny? Ład org...

W dzisiejszym złożonym świecie biznesu, utrzymanie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga nie tylko świetnego produktu czy usługi, ale również dobrze zorganizowanej struktury i procesów...

Praktyki CSR dla GT Construction

GT Construction to kolejna z firma, dla której eksperci Fundacji IPS opracowali propozycję praktyk CSR! Niezwykle nas cieszy fakt, że kolejny przedsiębiorcy chcą uwzględniać w swoich działaniach sp...