Aktualności

Mateusz Janus – specjalista ds. dotacji

Opublikowano: 30.05.2023

Specjalista ds. dotacji

Zajmuję się pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami (RPO, POIR, BGK, NCBIR, inne), pozyskiwania dotacji i realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych. Zrealizowałem m.in. projekty z zakresu podniesienia konkurencyjności firm poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii, gdzie odpowiedzialny byłem za realizację i rozliczenie projektu z funduszy UE czy stworzenie internetowego serwisu pożyczek społecznościowych.

Uzyskałem łącznie ponad 100 mln bezzwrotnych dotacji dla swoich klientów!

 • konsulting gospodarczy,
 • pozyskania funduszy dla MŚP na projekty inwestycyjne i badawcze,
 • wdrożenia projektów cyfrowych,
 • inne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych,
 • pozyskać środki zewnętrzne (banki, leasingi).

Skuteczne pozyskiwanie finansowania dla MŚP

Specjalizuję się w pozyskiwaniu funduszy na projekty inwestycyjne dla sektora MŚP oraz zarządzaniem projektami na etapie aplikowania o fundusze UE.

Zajmuję się kompleksowym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz doradztwem przez cały okres współpracy.

Moja praca polega na:

 • monitoringu dostępnych funduszy,
 • analizie i weryfikacji możliwości pozyskania dotacji,
 • doradztwu w zakresie montażu finansowego,
 • sporządzaniu wniosków o dofinansowanie oraz biznes planów,
 • współpracy z bankami, instytucjami finansowymi, firmami leasingowymi, jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi.

12 letnie doświadczenie w firmie consultingowej

Ukończyłem Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w dziedzinie Analizy Finansowej na Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Aby lepiej zrozumieć i planować projekty ukończyłem kurs i uzyskałem certyfikat zarządzania projektem PRINCE2®.

Ostatnie 12 lat pracowałem jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Euro Invest Spółka Jawna oraz manager ds. projektów Euro Invest Group, gdzie odpowiadałem za pozyskiwanie funduszy na duże projekty inwestycyjne finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów krajowych. Współtworzyłem prognozy finansowe na potrzeby banków i instytucji zarządzających/wdrażających Fundusze Europejskie oraz współpracowałem z bankami i instytucjami finansowymi, firmami leasingowymi, jednostkami naukowymi oraz instytutami badawczymi.

Wcześniej zdobywałem doświadczenie jako Starszy Specjalista ds. Obsługi Sieci Sprzedaży w „Żagiel” S.A. Region Centralny, Dział Operacyjnego Wsparcia Sprzedaży, gdzie moja praca polegała m.in. na przygotowywaniu ilościowych i jakościowych analiz i raportów dla Dyrektora ds. Sprzedaży dotyczących struktury i rentowności udzielanego kredytu w podległych jednostkach terenowych.

Obecnie rozwijam własną firmę consultingową.

Jak mogę pomóc Twojej firmie?

Oferuję wsparcie w zakresu:

 • konsultingu gospodarczego,
 • pozyskiwania funduszy dla MŚP na projekty inwestycyjne i badawcze,
 • wdrożenia projektów cyfrowych,
 • wdrożenia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • pozyskiwania środków zewnętrznych (banki, leasingi).

Aktualne dotacje dla MŚP

Na blogu Fundacji IPS znajdziesz moje wpisy zawierające opisy dostępnych dotacji. Zachęcam również do zapisu na newsletter, za którego pomocą informujemy m.in. o dostępnych dotacjach, pożyczkach czy praktycznych wskazówkach dotyczących praktyk CSR, które okazują się mieć wpływ na ocenę wniosków o dotacje.

Mateusz Janus – ekspert Fundacji IPS, specjalista ds. dotacji dla MŚP

telefon: 729 195 570

e-mail: m.janus@fips.pl

Najnowsze aktualności

Co to jest ład organizacyjny? Ład org...

W dzisiejszym złożonym świecie biznesu, utrzymanie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga nie tylko świetnego produktu czy usługi, ale również dobrze zorganizowanej struktury i procesów...

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Zaktualizowane dnia 1 września 2023 r. Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania kierowane dla MŚP. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dota...