Aktualności

Zobacz co nowego dzieje się w świecie biznesu
Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

Jak funkcjonuje fundacja rodzinna? Or...

Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje w Polsce od 22 maja 2023 r. Jest to ważna zmiana w polskim prawie fundacyjnym, ponieważ dotychczas fundacja mogła zostać powołana jedynie do realizowania celó...

Innowacyjne zwiększanie dostępności &...

6 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór projektów na rzecz dostępności, czyli zaspokajania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłą...

Dotacja – cyfryzacja ściany wsc...

Dofinansowanie kierowane jest dla MŚP, którego celem jest wsparcie w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty automatyzacji i...
DOTACJA

Dotacja – tworzenie inteligentn...

Dofinansowanie kierowane jest do dużych przedsiębiorstw. Co można sfinansować w ramach dotacji? Otrzymane fundusze można przeznaczyć na: projekty związane z transformacją cyfrową, robotyz...

Oferta Fundacji IPS

Wspieramy polskie MŚP Fundacja IPS prócz działań misyjnych realizuje również wsparcie w ramach działalności gospodarczej. Zależy nam na tym, aby małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski mogły zdob...

Pożyczka Obrotowa 2,3%

Pożyczka na kapitał obrotowy dla firm w gminach wiejskich. Inicjatywa JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego MŚP, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodar...

Przedłużono nabór na dofinansowanie S...

Termin składania wniosków w drugim naborze do ścieżki SMART został wydłużony do 30 października 2023 r. do godz. 16.00. Ścieżka SMART Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawc...

Czy CSR jest obowiązkowy dla MŚP?

Dnia 16 grudnia 2022 r. została opublikowana dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nowe prze...