Informacje

Otrzymane dotacje

Dofinansowanie ze środków NOWEFIO


Projekt „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” realizujemy dzięki dofinansowaniu o wartości 268 900 zł (przy całkowitym koszcie zadania publicznego wynoszącym 283 100 zł) ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczegóły projektu PSO

 

Dofinansowanie ze środków PROO


Zadanie “Rozwój instytucjonalny i wsparcie działań statutowych Fundacji Instytut Przedsiębiorczości Społecznej” realizujemy dzięki dofinansowaniu o wartości 431 000 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Otrzymanie dofinansowania z PROO niweluje najistotniejsze bariery dla rozwoju Fundacji IPS i umożliwia realizację opracowanej kilkuletniej strategii.