Projekt IPB

Integracja Polskiego Biznesu
Platforma networkingowa oraz spotkania w Warszawie i Gdyni
Stwarzamy warunki do szybszego wzrostu polskich firm dzięki łączeniu sił przedsiębiorców, którzy kierują się podobnymi wartościami

Komunikujemy i integrujemy przedsiębiorców

Integracja Polskiego Biznesu

Dajemy przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z realizacji działań CSR. Stwarzamy warunki do szybszego wzrostu organizacji dzięki łączeniu sił przedsiębiorców, którzy kierują się podobnymi wartościami.

Ułatwiamy wymianę rekomendacji. Pomagamy rozwiązywać codzienne wyzwania. Dzięki Integracji Polskiego Biznesu przedsiębiorcy zyskują kontakty do zaufanych firm różnych branż i specjalności, dla których szczególnie istotna jest uczciwość wobec pracowników i kontrahentów oraz prowadzenie działalności zgodnie z prawem.