Współpraca

Jak możemy działać razem?
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, z których dowiedzą się Państwo, jakie wsparcie może uzyskać Wasze przedsiębiorstwo dzięki współpracy z Fundacją Instytutu Przedsiębiorczości Społecznej

Doradztwo biznesowe i kontroling finansowy

Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania.

Nasi eksperci finansowi specjalizują się w pomocy polegającej między innymi na obniżaniu kosztów w firmach i usprawnianiu budżetowania. Zyskują pełną wiedzę o kondycji płynnościowej przedsiębiorstwa na podstawie raportów i informacji o występowaniu ryzysk w ich organizacji. Poznają metody profesjonalnego zarządzania finansami. W efekcie, właściciele czy menedżerowie podejmują trafne decyzje finansowe.

Finansowanie MŚP — dotacje i fundusze unijne oraz krajowe

Wiemy, że podstawą rozwoju przedsiębiorstw są między innymi inwestycje, które często przekraczają możliwości i budżety małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego oferujemy naszą współpracę w zakresie pozyskiwania środków krajowych i unijnych.

Wiedza i ogromne doświadczenie naszych ekspertów pozwala firmom pozyskiwać finansowanie na realizację swoich strategicznych założeń.

Strategia CSR/ESG

Corporate Social Responsibility / Environmental Social Corporate Governance

Nasza oferta wynika z najnowszych regulacji prawnych. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą CSRD, od 2025 roku największe organizacje będą musiały szczegółowo raportować kwestie zrównoważonego rozwoju! W kolejnym roku obowiązek obejmie również mniejsze przedsiębiorstwa. To niewiele czasu, aby opracować strategię, wdrożyć działania i sporządzić obowiązkowe raporty. Fundacja IPS proponuje profesjonalne wsparcie w tym zakresie.

Pomagamy opracować i wdrożyć takie praktyki, które wpiszą się w charakter firmy, profil jej działalności i realne potrzeby wszystkich interesariuszy, a jednocześnie pomogą zrealizować firmie obowiązek prawny.

Fundacja IPS wspiera przedsiębiorstwa we wprowadzaniu założeń CSR i opracowywaniu strategii ESG. Wspólnie określamy optymalną formułę realizacji projektu. Nasze działania opieramy zarówno o własne doświadczenia, jak i o wiedzę ekspercką.

Fundacje rodzinne

Celem fundacji rodzinnej jest ochrona majątku przedsiębiorstwa przed rozdrobnieniem, co często ma miejsce w wyniku przekazania udziałów na kilku spadkobierców. Bywa, że nie mają oni spójnej wizji na dalsze prowadzenie działalności, a długofalowe cele są wręcz niemożliwe do określenia. Pozycja firmy rodzinnej „po przejęciu” jej przez kolejne pokolenie niejednokrotnie ulega osłabieniu. Powoływanie fundacji rodzinnych pomaga zachować silną pozycję firmy i jednocześnie utrzymać kapitał rodzinny w długiej perspektywie. Przyczynia się również do zachowania kapitału w kraju. Wcześniej, z powodu braku takiego rozwiązania w Polsce, bogaci przedsiębiorcy przenosili majątek do zagranicznych fundacji.

Fundacja IPS oferuje konsultacje, doradztwo, a także pomoc w założeniu i rejestracji fundacji rodzinnej.

Organizacja wydarzeń

Wspieramy firmy sektora MŚP w organizowaniu wydarzeń biznesowych. Przygotowujemy zarówno zaplecze merytoryczne, jak i promocję eventu. Opracowujemy różne formy prezentacji. Dbamy o obecność kluczowych uczestników — od stworzenia bazy, po dystrybucję zaproszeń. Prowadzimy zapowiedzi, relacje i wywiady. Organizujemy spotkania, które mają wpływ na dalszy rozwój biznesu naszych beneficjentów.

Szukasz wsparcia we wdrażaniu CSR/ESG? Chcesz poznać szczegóły związane z raportowaniem? Potrzebujesz kontaktu z firmami odpowiedzialnymi społecznie?
Napisz do nas, a wspólnie pomożemy Ci rozwijać biznes społecznie odpowiedzialny.