Współpraca

Jak możemy działać razem?
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej pomaga Twojej firmie osiągnąć sukces dzięki kompleksowemu wsparciu i doradztwu. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wspólnie zrealizować Twoje cele biznesowe!

Finansowanie MŚP i NGO

Oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, w tym:

Dotacje:: Pomagamy uzyskać dotacje z funduszy krajowych i unijnych, które umożliwiają rozwój Twojej firmy. Specjalizujemy się w dotacjach na: badania i rozwój (B+R), tworzenie innowacyjnych produktów, cyfryzację przedsiębiorstw, zakup nowoczesnych linii produkcyjnych oraz realizację dużych projektów inwestycyjnych.

Dotacje dla NGO: Wspieramy organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu dotacji z różnych instytucji, ministerstw i programów krajowych oraz unijnych, co pozwala im realizować ważne projekty społeczne i kulturalne.

Pożyczki: Doradzamy w zakresie korzystnych pożyczek, zarówno unijnych, jak i krajowych, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki te mogą być przeznaczone na cele inwestycyjne, zakup środków trwałych, nieruchomości i gruntów.

Kredyty: Wspieramy w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych na korzystnych warunkach, zarówno z banków komercyjnych, jak i państwowych instytucji takich jak BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) czy ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu).

Leasing: Oferujemy pomoc w uzyskaniu leasingu na sprzęt i technologie niezbędne do rozwoju Twojego biznesu.

Zyski dla Twojej firmy:

 • Większe możliwości inwestycyjne: Pozyskanie dotacji i pożyczek umożliwi rozwój technologiczny i wdrażanie innowacji.
 • Elastyczne finansowanie: Dzięki korzystnym kredytom i leasingowi, możesz inwestować w nowe linie produkcyjne i technologie bez dużych jednorazowych wydatków.
 • Wsparcie eksperckie: Nasza pomoc w procesie pozyskiwania funduszy zwiększa Twoje szanse na sukces.

Doradztwo biznesowe i wizerunkowe

Nasza fundacja wspiera firmy w obszarze doradztwa biznesowego i wizerunkowego. Doradzamy w zakresie budowania i utrzymania pozytywnego wizerunku firmy.

Nasze usługi obejmują:

Doradztwo w zakresie rozwoju MŚP i NGO: Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie planowania strategicznego, wchodzenia na nowe rynki, innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizacji procesów operacyjnych. Nasi doradcy posiadają dużą wiedzę potwierdzoną ukończonymi studiami MBA oraz innymi kierunkami, co zapewnia kompleksowe wsparcie w każdym aspekcie funkcjonowania organizacji.

Budowanie wizerunku: Doradzamy, jak budować i utrzymywać pozytywny wizerunek firmy. Współpracujemy z portalami gospodarczymi, takimi jak PKB24.pl, oraz różnymi instytucjami, które pozytywnie wpływają na rozwój firmy, jej wizerunek oraz wiarygodność.

Zyski dla Twojej firmy:

 • Lepsze zarządzanie: Poprawa efektywności zarządzania zasobami ludzkimi i operacjami firmy.
 • Silniejsza pozycja rynkowa: Dzięki strategicznemu planowaniu i wejściu na nowe rynki, zwiększysz swoje udziały rynkowe.
 • Pozytywny wizerunek: Profesjonalnie budowany wizerunek firmy przyciągnie klientów i partnerów biznesowych.

Doradztwo prawne i podatkowe

Fundacja IPS oferuje profesjonalne doradztwo prawne i podatkowe, realizowane przez naszych wewnętrznych ekspertów i radców prawnych oraz we współpracy z partnerską kancelarią prawną i podatkową.

Nasze usługi obejmują:

Zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń: Pomagamy w zakładaniu i rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń, które wspierają działalność biznesową w aspektach edukacyjnych oraz realizacji działań charytatywnych.

Zakładanie fundacji rodzinnych: Specjalizujemy się w zakładaniu fundacji rodzinnych, które pomagają zachować majątek i wspierać długofalowe cele rodziny.

Audyty prawne: Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne, w tym audyty środowiskowe, oraz sprawdzamy zgodność działań firmy z wymaganiami prawnymi dla danej branży (compliance audits).

Dobór form prawnych, podatkowych i finansowych: Doradzamy w wyborze najlepszych form prawnych, podatkowych i finansowych dla firm i planowanych inwestycji, w tym tworzenie spółek celowych.

Zyski dla Twojej firmy:

 • Minimalizacja ryzyka: Zgodność z przepisami prawnymi i mniejsze ryzyko kar.
 • Optymalizacja podatkowa: Niższe koszty operacyjne dzięki efektywnemu zarządzaniu podatkami.
 • Ochrona majątku: Zakładanie fundacji rodzinnych pozwoli na bezpieczne zarządzanie i ochronę Twojego majątku.

Strategia CSR/ESG

Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) oraz ESG (Ład Środowiskowy, Społeczny, Korporacyjny).

Nasze usługi obejmują:

Audyty CSR/ESG: Przeprowadzamy audyty środowiskowe i społeczne, aby ocenić zgodność działań firmy z przyjętymi standardami.

Kodeks etyczny: Opracowujemy kodeksy etyczne, które określają standardy zachowań i wartości w firmie.

Wewnętrzne regulaminy: Opracowujemy regulaminy i procedury, które wspierają wdrażanie strategii CSR/ESG.

Tworzenie polityk CSR/ESG: Pomagamy w podejmowaniu decyzji dotyczących odpowiedzialności społecznej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Strategia CSR/ESG: Tworzymy strategie, które integrują aspekty społeczne, środowiskowe i zarządzania korporacyjnego, dostosowane do specyfiki firmy.

Zyski dla Twojej firmy:

 • Przewaga konkurencyjna: Działania zgodne z zasadami CSR i ESG przyciągną świadomych klientów i partnerów.
 • Lepszy wizerunek: Poprawa postrzegania firmy przez społeczeństwo, co zwiększy lojalność klientów.
 • Zaangażowanie pracowników: Pracownicy będą bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy, która dba o zrównoważony rozwój i etykę.

Organizacja wydarzeń, konferencji i wyjazdów integracyjnych

Organizujemy wydarzenia biznesowe, konferencje i wyjazdy integracyjne dla koncentrując się na integracji i networkingu pracowników oraz partnerów biznesowych. Naszym celem jest wspieranie współpracy i budowanie trwałych relacji, dbając jednocześnie o profesjonalną organizację i wsparcie techniczne. Organizowanie integracyjnych wydarzeń biznesowych wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), promując zaangażowanie społeczne oraz budowanie trwałych relacji z partnerami i pracownikami.

Nasze usługi obejmują:

Planowanie i organizacja: Zajmujemy się kompleksowym planowaniem i organizacją konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów integracyjnych, dostosowując je do specyficznych potrzeb firmy. Posiadamy doświadczenie w organizacji dużych konferencji na 2000 osób oraz wyjazdów integracyjnych dla partnerów biznesowych, których głównym celem jest networking.

Zaplecze merytoryczne: Zapewniamy wsparcie merytoryczne, angażując prelegentów, moderatorów i ekspertów z różnych dziedzin, aby dostarczyć wartościowe treści uczestnikom.

Wsparcie techniczne: Wraz z partnerami Fundacji IPS zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne, w tym profesjonalny sprzęt audiowizualny i IT, aby zapewnić płynny przebieg wydarzeń bez zakłóceń.

Zyski dla Twojej firmy:

 • Budowanie relacji: Lepsza integracja zespołu i silniejsze relacje z partnerami biznesowymi.
 • Promocja firmy: Profesjonalnie zorganizowane wydarzenia podniosą prestiż i rozpoznawalność Twojej marki.
 • Wzrost zaangażowania: Zadowoleni i zmotywowani pracownicy przyczynią się do lepszych wyników firmy.

Szkolenia dla MŚP i NGO

Oferujemy szeroki zakres szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Inwestowanie w szkolenia pracowników zgodne z wytycznymi ISO 26000 (CSR) zwiększa konkurencyjność firm, wspiera zrównoważony rozwój i wzmacnia pozytywny wizerunek.

Nasza kadra to eksperci z różnych dziedzin, takich jak finanse, zarządzanie, prawo i komunikacja. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów oraz realizowane we współpracy z renomowanymi partnerami.

Nasze szkolenia obejmują:

Komunikacja: Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Budowanie wizerunku: Tworzenie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku.
Zarządzanie: Zarządzanie projektami, zespołami i procesami.
Aspekty prawne i podatkowe: Przepisy prawne i podatkowe.

Zyski dla Twojej firmy:

 • Wyższe kompetencje: Podniesienie kwalifikacji pracowników przełoży się na lepszą jakość pracy i innowacyjność.
 • Efektywna komunikacja: Lepsza komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna poprawi współpracę i relacje w firmie.
 • Lepsze zarządzanie projektami: Efektywne planowanie i realizacja projektów zwiększą produktywność i sukces rynkowy.
Szukasz wsparcia we wdrażaniu CSR/ESG? Chcesz poznać szczegóły związane z raportowaniem? Potrzebujesz kontaktu z firmami odpowiedzialnymi społecznie?
Napisz do nas, a wspólnie pomożemy Ci rozwijać biznes społecznie odpowiedzialny.