Nasze publikacje

Publikacja dotycząca praktyk CSR

"Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany"

Dowiedz się jakie praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadziły inne firmy!
Pobierz publikację „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany” i poznaj możliwości, które z powodzeniem zastosujesz również w swoim przedsiębiorstwie.

Edukujemy polskich przedsiębiorców

Publikację stworzyliśmy wraz z zespołem konsultantów CSR oraz specjalistów branżowych. Dokument umocowany jest w międzynarodowych przepisach i normach – dodatkowo uwzględnia polską specyfikę i lokalne problemy! Projekt przede wszystkim ma za zadanie wyedukować odbiorców w zakresie wiedzy na temat CSR/ESG oraz celów i metod wdrażania tych praktyk.

Dlaczego stworzyliśmy tą publikację?

Z dostępnych badań oraz naszych doświadczeń polskim przedsiębiorcom brakuje wiedzy w zakresie praktyk CSR/ESG. Szczególnie w sektorze MŚP większość działań przebiega w sposób niesystemowy, okazyjny lub nie łączy się ich bezpośrednio z CSR. Dlatego uznaliśmy, że właściwą drogą jest podejmowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i wspierających, aby upowszechnić praktyki CSR/ESG oraz odnieść je do krajowych problemów i potrzeb.

Wspierając MŚP wspieramy rozwój gospodarczy Polski!

Dzięki wdrożeniu działań CSR wzrośnie wiarygodności i konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym, co pozytywnie wpłynie na polski rozwój społeczno-gospodarczy! Dla polskich przedsiębiorstw praktyki CSR mogą być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są dużo wyższe.

Publikacja opiera się na aktualnych dokumentach

Dokument umocowany w międzynarodowych przepisach i normach, uwzględnia polską specyfikę i lokalne problemy! Publikacja rozwija temat 7 obszarów CSR opracowanych na podstawie najnowszej normy ISO 26 000 „wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”: W dokumencie znajdą się odwołania do szeregu dokumentów sektorowych, analiz, raportów i strategii m.in. Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, Polskiej Strategii Demograficznej i innych.

Do kogo kierowana jest publikacja?

Publikacja kierowana jest do:

 • polskich przedsiębiorców
 • menedżerów
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • przedstawicieli uczelni wyższych
 • przedstawicieli instytucji związanych z tematyką społeczno-gospodarczą

Zakres dokumentu

Publikacja dzieli się siedem rozdziałów tj.:

 • Rozdział I. Ład organizacyjny
 • Rozdział II. Praktyki z zakresu pracy
 • Rozdział III. Środowisko
 • Rozdział IV. Zagadnienia konsumenckie
 • Rozdział V. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 • Rozdział VI. Prawa człowieka
 • Rozdział VII. Uczciwe praktyki operacyjne

Każdy rozdział dokumentu składa się z 3 części

 • Merytorycznego wstępu, w którym zawarte są informacje o zakresie tematycznym rozdziału, argumentach o jego istotności i przedstawienie lokalnej, polskiej specyfiki.
 • Celów opracowanych na podstawie dokumentów powiązanych z globalną agendą CSR oraz dokumentów uwzględniających polską specyfikę.
 • Propozycji dobrych praktyk CSR prowadzących do osiągnięcia wcześniej wypisanych celów i jednocześnie będących możliwymi do zrealizowania przez polski sektora MŚP.

Projekt zrealizowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź.

Pobieram publikacje