Projekt PSO

Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny
Bezpłatna pomoc dla polskich MŚP w opracowaniu i wdrożeniu działań z zakresu CSR
01.

Opracujemy praktyki CSR dla Twojej firmy

W ramach projektu PSO opracowujemy i pomagamy we wdrożeniu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w 25 polskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP! Zgłoś się do programu PSO i uwzględni w swojej działalności biznesowej najistotniejsze potrzeby społeczne!

02.

Cel projektu PSO

  • zwiększenie świadomości nt. CSR
  • popularyzacja praktyk CSR wśród MŚP
  • wsparcie w opracowaniu praktyk CSR
  • wsparcie we wdrażaniu praktyk CSR
  • inicjacja relacji międzysektorowej
  • zwiększenie aktywności prospołecznej
03.

Dla kogo?

Bezpłatne wsparcie polskich MŚP
Projekt skierowany jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających w 100% polski kapitał, które do tej pory nie realizowały działań społecznie odpowiedzialnych lub robiły to okazjonalnie, w ograniczonym zakresie.

Indywidualne konsultacje ze specjalistą CSR
Przeprowadzamy konsultacje dotyczące zaplanowania działań społecznych, w których trakcie rozeznane zostaną obszary CSR, w które przedsiębiorca chciałby się zaangażować, potrzeby lokalnych społeczności oraz możliwości współpracy lub partnerstw. Po przekazaniu dokumentu z propozycją praktyk CSR stanowimy wsparcie w ich wdrożeniu.

Wspierając MŚP wspieramy rozwój Polski

Dzięki wdrożeniu działań CSR wzrośnie wiarygodności i konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym, co pozytywnie wpłynie na polski rozwój społeczno-gospodarczy!

Dla polskich przedsiębiorstw praktyki CSR mogą być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są dużo wyższe.

Misja Fundacji IPS

Wierzymy, że projekt „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” doprowadzi do trwałej zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej wśród przedsiębiorców będących jego głównymi beneficjentami.

Projekt PSO realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Partner bankietu
Raport z Realizacji Programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny
Kluczowe Elementy i Wniosk
Zobacz raport