Nasze działania

Jak wspieramy polskie firmy z sektora MŚP?
Koncentrujemy się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, by zdobywały przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym. W ten sposób chcemy przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski!
CSR
01.

Edukujemy przedsiębiorców

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem! Edukujemy za pośrednictwem mediów społecznościowych, newslettera, strony internetowej. Organizujemy szkolenia. Stworzyliśmy bezpłatny dokument „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”, w którym znajdują się w m.in. przykładowe praktyki CSR uwzględniające specyfikę MŚP oraz polskich realiów.  

ESG
02.

Informujemy o nadchodzących zmianach

Parlament Europejski 10 listopada 2022 r. przyjął dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Jeśli firmy z sektora MŚP (szczególnie te będące częścią łańcuchów dostaw dużych podmiotów gospodarczych) nie zareagują wcześniej poprzez wprowadzenie w firmie działań CSR/ESG, to stracą na konkurencyjności wobec tych firm, które wdrożą zasady społecznej i środowiskowej odpowiedzialności!

MŚP
03.

Opracowujemy praktyki CSR dla MŚP

W ramach projektu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny bezpłatnie opracowujemy i pomagamy we wdrożeniu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w 25 polskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP! Z udziału w Programie PSO mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający w 100% polski kapitał, którzy nie realizowali dotychczas praktyk CSR (lub robili to okazjonalnie, w ograniczonym zakresie).

Wspieramy młode osoby, które planują założyć swój biznes

Logo SSO
Startup Społecznie Odpowiedzialny

Organizujemy cykliczne szkolenie dla osób przed 30 rokiem życia planujących założenie firmy. Dostarczamy uczestnikom pakiet narzędzi potrzebnych do tworzenia i weryfikacji projektów biznesowych.

W ramach projektu Startup Społecznie Odpowiedzialny edukujemy z zakresu finansowych, prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzimy warsztaty z pisania biznesplanu i opracowania wniosków na dotację/pożyczki. Pokazujemy jak działać zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wspieramy rozwój i wzrost konkurencyjności polskich firm

Logo PSO
Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny

Pomagamy wdrożyć koncepcję CSR:

  • Opracowujemy i pomagamy we wdrożeniu praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w 25 polskich przedsiębiorstwach!
  • Promujemy zasady i koncepcje stosowania CSR. Wskazujemy korzyści płynące z prowadzenia firmy w sposób społecznie odpowiedzialny.
  • Gromadzimy pozytywne przykłady wprowadzania założeń CSR w przedsiębiorstwach, tak by stały się inspiracją dla kolejnych firm.
  • Rozwijamy współpracę między sektorem prywatnym, publicznym i obywatelskim.

Ułatwiamy wymianę kontaktów biznesowych

Integracja Polskiego Biznesu

Komunikujemy i integrujemy przedsiębiorców. Dajemy przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z realizacji działań CSR. Stwarzamy warunki do szybszego wzrostu organizacji dzięki łączeniu sił przedsiębiorców, którzy kierują się podobnymi wartościami.

Ułatwiamy wymianę rekomendacji. Pomagamy rozwiązywać codzienne wyzwania. Dzięki Integracji Polskiego Biznesu przedsiębiorcy zyskują kontakty do zaufanych firm różnych branż i specjalności, dla których szczególnie istotna jest uczciwość wobec pracowników i kontrahentów oraz prowadzenie działalności zgodnie z prawem.