Kategoria: Finansowanie

Zobacz co nowego dzieje się w świecie biznesu
Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Zaktualizowane dnia 1 września 2023 r. Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania kierowane dla MŚP. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dota...

Dotacja – cyfryzacja w woj. łód...

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Działanie: FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP Nabór FELD.01.05-IP.02-001/23 Typ projektu: Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 Dla kogo ki...

Dotacja na odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie do 0,5 MWe (FELD.02.05) Dla kogo kierowana jest dotacja na odnawialne źródła energii? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów na tereni...

Innowacyjne zwiększanie dostępności &...

6 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór projektów na rzecz dostępności, czyli zaspokajania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłą...

Dotacja – cyfryzacja ściany wsc...

Dofinansowanie kierowane jest dla MŚP, którego celem jest wsparcie w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie przeznaczone będzie na projekty automatyzacji i...
DOTACJA

Dotacja – tworzenie inteligentn...

Dofinansowanie kierowane jest do dużych przedsiębiorstw. Co można sfinansować w ramach dotacji? Otrzymane fundusze można przeznaczyć na: projekty związane z transformacją cyfrową, robotyz...

Pożyczka Obrotowa 2,3%

Pożyczka na kapitał obrotowy dla firm w gminach wiejskich. Inicjatywa JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego MŚP, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodar...

Przedłużono nabór na dofinansowanie S...

Termin składania wniosków w drugim naborze do ścieżki SMART został wydłużony do 30 października 2023 r. do godz. 16.00. Ścieżka SMART Celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawc...