Aktualności

CSR – co to jest

Opublikowano: 22.05.2023

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, pojęcie CSR staje się coraz bardziej powszechne i istotne. Firmy zdają sobie sprawę, że nie tylko ich sukces finansowy ma znaczenie, ale także ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Czym jest CSR?

CSR to skrót od anglojęzycznego terminu „Corporate Social Responsibility”, co można przetłumaczyć na polski jako „społeczna odpowiedzialność biznesu” lub „odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa”.

CSR polega na zarządzaniu organizacją, które uwzględnia zarówno interesy wewnętrzne, jak i wpływ firmy na otoczenie. To strategia, która bierze pod uwagę aspekty związane z ochroną środowiska, aspekty społeczne, etyczne oraz pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Firma społecznie odpowiedzialna

Firmy mają ogromny wpływ na społeczeństwo i środowisko. CSR wiąże się z odpowiedzialnością firmy za podejmowanie działań, przyczyniających się m.in. do poprawy warunków życia społeczeństwa i ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne dążą nie tylko do osiągania własnych zysków, ale również angażują się w działania, które przynoszą korzyści społeczne i środowiskowe.

Wdrażanie działań CSR świadczy o tym, że przedsiębiorstwo ma świadomość społecznych i ekologicznych wyzwań oraz podejmuje konkretne działania w celu ich rozwiązania. Taka postawa przyciąga klientów, zwiększa lojalność i buduje zaufanie do marki.

Działania CSR – jakie prowadzić

Najlepiej, jeśli praktyki CSR są dostosowane do strategii oraz wartości firmy. Oto kilka przykładów praktyk CSR, które pochodzą z naszej publikacji „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”:

Zrównoważony rozwój: Przedsiębiorstwa mogą dążyć do minimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne poprzez oszczędzanie energii, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i stosowanie ekologicznych materiałów.

Społeczne inicjatywy: Firmy mogą wspierać społeczność lokalną poprzez inwestowanie w programy edukacyjne, zdrowotne czy charytatywne.

Etyczne praktyki biznesowe: CSR obejmuje również przestrzeganie etycznych standardów w relacjach z partnerami biznesowymi, dostawcami i pracownikami.

Przykłady dobrych praktyk CSR

Chcesz poznać przykładowe praktyki CSR, które uwzględniają polską specyfikę? Pobierz naszą publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Zapisz się na newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila nasz autorski poradnik, który przygotowaliśmy wraz z branżowymi ekspertami.

 

 

Zapisuję się na newsletter i odbieram publikację

 

Korzyści z CSR dla firm

Wprowadzenie CSR ma wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Angażowanie się w działania społeczne i ekologiczne pomaga budować pozytywny wizerunek i reputację firmy. Klienci, inwestorzy i społeczność bardziej cenią sobie firmy, które biorą odpowiedzialność za swoje działania. Klienci są wierni markom, które troszczą się o ich potrzeby i wartości. Coraz więcej dostawców preferuje współpracę z odpowiedzialnymi firmami, a pracownicy są bardziej zmotywowani i zaangażowani w organizację, która dba o dobro społeczne i środowisko.

Dlatego wdrażanie CSR może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, pozyskania nowych klientów i utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Korzyści społeczne wynikające z CSR

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa przynosi korzyści nie tylko firmom. Wdrażanie praktyk CSR pozwala firmom przyczynić się do rozwiązywania społecznych problemów, takich jak problemy na rynku pracy (szczególnie wśród młodych osób i kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego), problemy demograficzne, środowiskowe i społeczne. Przedsiębiorstwa działające zgodnie z CSR starają się niwelować negatywny wpływ na środowisko naturalne, ograniczać emisję gazów cieplarnianych, oszczędzać zasoby naturalne, jak również promować zrównoważony rozwój.

CSR a norma PN-ISO 26000

Norma PN-ISO 26000 jest międzynarodowym standardem dotyczącym odpowiedzialności społecznej organizacji. Opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), stanowi kompleksowe wytyczne, które mają pomóc przedsiębiorstwom w realizacji działań CSR.

Norma ta ma na celu wspieranie organizacji w podejmowaniu działań społecznie odpowiedzialnych, promujących wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju i tworzenie wartości dla społeczeństwa. Zgodnie z normą ISO – CSR to wpływ podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w poniższych siedmiu obszarach:

  • Ład organizacyjny;
  • Prawa człowieka;
  • Praktyki z zakresu pracy;
  • Środowisko;
  • Uczciwe praktyki operacyjne;
  • Zagadnienia konsumenckie;
  • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

CSR – podsumowanie

CSR jest koncepcją, która staje się nieodłączną częścią działalności biznesowej. Firmy, które angażują się w odpowiedzialność społeczną, budują pozytywny wizerunek, zyskują lojalność klientów i tworzą realny, pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wdrażanie CSR jest drogą do tworzenia lepszego świata i budowania trwałego sukcesu biznesowego.

Zadaniem Fundacji IPS jest pomoc w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego. Oferujemy pomoc specjalistów ds. CSR w opracowaniu praktyk, strategii i polityki CSR zgodnej ze strategią firmy, jak również wsparcie w ich wdrożeniu i raportowaniu.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl 

 

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi