Aktualności

CSR – korzyści dla firmy

Opublikowano: 27.04.2023

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko i społeczeństwo. Dlatego w swojej działalności coraz przyświeca im idea społecznej odpowiedzialności biznesu, koncepcja Corporate Social Responsibility (CSR), jak również elementy związane z Environmental, Social and Governance (ESG). Istnieje wiele powodów dla których firmy powinny angażować się w tego typu działania.

 

 

Pozytywny wpływ na środowisko i społeczność

Co najważniejsze, działania CSR mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu firmy na środowisko. Firmy, które podejmują działania w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, oszczędności w zużyciu energii czy też minimalizacji odpadów, zyskują pozytywną opinię jako firmy dbające o środowisko.  

Ponadto, działania CSR mogą mieć pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Firmy mogą angażować się w działania społeczne, takie jak wsparcie lokalnych organizacji non-profit, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy też tworzenie programów szkoleniowych dla mieszkańców. Takie działania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w społeczności.  

Firmy, które podejmują takie działania CSR, często uznawane są jako odpowiedzialne społecznie, co przyczynia się do budowana pozytywnego wizerunku i reputacji na rynku. To z kolei może przyciągać inwestorów i klientów, którzy cenią sobie etyczne podejście do biznesu.

Zwiększenie innowacyjności i efektywności

CSR przyczynia się też do zwiększenia innowacyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Działania te wymagają często szukania nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, co może prowadzić do odkrycia nowych rozwiązań i innowacji, które z kolei mogą znaleźć zastosowanie w biznesie.

Przykładowo, firma angażująca się w działania CSR na rzecz ochrony środowiska może zacząć szukać sposobów na redukcję zużycia energii i zasobów naturalnych w swojej działalności. Taka praca może prowadzić do poznania nowych technologii i sposobów produkcji, które poza korzyściami dla środowiska, mogą także przyczynić się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów produkcji.

Działania CSR często wymagają także współpracy z organizacjami non-profit, które zajmują się problemami społecznymi i środowiskowymi. Takie partnerstwa mogą przyczynić się do wymiany wiedzy i doświadczeń, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia efektywności – zarówno działań CSR, jak i samej pracy. Na przykład, firma angażująca się w działania CSR na rzecz ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom może współpracować z organizacjami non-profit, które zajmują się badaniami medycznymi i wprowadzeniem nowych leków i terapii.

Wreszcie, działania CSR mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności firmy poprzez promowanie kreatywności i otwartości na nowe pomysły. Firma, która aktywnie angażuje się w działania CSR, staje się bardziej otwarta na innowacje i zmiany, co może przyczynić się do rozwijania nowych produktów i usług, oraz przyspieszenia procesów i zwiększenia efektywności biznesowej.

Poprawa relacji z interesariuszami

Inwestorzy to kluczowy interesariusz dla firm, a działania CSR mogą pomóc firmom w ich przyciąganiu. Coraz częściej zwracają oni uwagę na aktywność firm na tym polu i inwestują w te, które wykazują zaangażowanie w dobro społeczne. Takie działania jak inwestycje w projekty ekologiczne lub społeczne, mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności firmy dla potencjalnych inwestorów i poprawić jej wizerunek na rynku.

Kolejną istotną grupą interesariuszy dla firm są dostawcy. Działania CSR, takie jak poprawa warunków pracy w fabrykach dostawców lub poprawa jakości surowców, mogą pomóc firmom w budowaniu pozytywnych relacji z dostawcami. Takie działania pokazują, że firma troszczy się o swoich partnerów biznesowych i jest gotowa do współpracy na rzecz wspólnych celów.

Nie należy zapominać o lokalnych społecznościach. Takie działania jak udzielanie wsparcia finansowego dla organizacji charytatywnych lub inwestycje w projekty społeczne, mogą pomóc firmom w budowaniu pozytywnych relacji z tą grupą interesariuszy. Takie działania pokazują, że firma jest zaangażowana w dobro społeczne i troszczy się o swoje otoczenie, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia jej wiarygodności i zaufania ze strony lokalnych społeczności.

Zmniejszenie ryzyka biznesowego i dłuższa perspektywa biznesowa 

Działania CSR mogą pomóc firmom w identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z działalnością biznesową. Firmy, które podejmują działania na rzecz społeczności i środowiska, często mają lepszą kontrolę nad swoimi procesami biznesowymi i mogą zminimalizować szkody wynikające z potencjalnych problemów społecznych i środowiskowych.

Działania CSR mają często perspektywę długoterminową, co oznacza, że firma może działać nie tylko w interesie krótkoterminowych zysków, ale także w interesie dalszej przyszłości biznesowej. Dzięki temu podejściu firma może budować stabilną i trwałą przewagę konkurencyjną, która przyczyni się do dalszego rozwoju biznesu.

Ponadto, działania CSR mogą również przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z regulacjami. Zarówno UE, jak i Polska wprowadzają kolejne przepisy dotyczące działań firm i ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Firmy, które podejmują działania CSR, mogą być lepiej przygotowane do spełnienia tych wymagań regulacyjnych, co może zapobiec zarówno karom finansowym, jak i szkodom wizerunkowym.

Lepszy wizerunek i reputacja

Firmy, które angażują się w społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmują działania, które przyczyniają się do poprawy warunków życia społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Takie działania mają pozytywny wpływ na wizerunek firmy jako odpowiedzialnego podmiotu wobec społeczeństwa i przyrody.

Klienci są coraz bardziej świadomi społecznie i zwracają uwagę na to, jakie wartości reprezentują firmy, których produkty i usługi wybierają. Przedsiębiorstwa, które wykazują zaangażowanie w działania CSR, takie jak ochrona środowiska, dbałość o pracowników, działania charytatywne i inne, są postrzegane jako bardziej wiarygodne i odpowiedzialne społecznie. To przekłada się na większą lojalność klientów i większą chęć współpracy z taką firmą.

Podobnie pracownicy są bardziej skłonni do pracy dla firm, które wykazują zaangażowanie w działania CSR. Firma, która dba o swoich pracowników i otoczenie, w którym działa, jest bardziej atrakcyjna dla potencjalnych pracowników. Pracownicy, którzy czują, że ich firma działa społecznie odpowiedzialnie, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec swojego pracodawcy.

Inwestorzy również są bardziej skłonni do inwestowania w firmy, które podejmują działania CSR, ponieważ takie firmy mają stabilniejszą pozycję na rynku i mogą przyciągnąć większą liczbę klientów. Zwiększenie liczby klientów i inwestorów prowadzi do wzrostu przychodów firmy, co z kolei przekłada się na większe zyski.

Podsumowanie

Korzyści płynące z inwestowania w działania CSR są liczne i różnorodne. Firmy, które angażują się w takie działania, zyskują pozytywną opinię i reputację jako firmy dbające o środowisko i społeczeństwo, co może przyciągać inwestorów i klientów. Działania CSR mogą również przyczynić się do poprawy jakości życia w społeczności oraz zwiększenia innowacyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Wreszcie, działania CSR przyczyniają się do poprawy relacji z interesariuszami, co może przyczynić się do dalszego rozwoju firmy. Dlatego też inwestowanie w CSR staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę z jej pozytywnych skutków zarówno dla biznesu, jak i dla społeczeństwa i środowiska.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie CSR?

Wspieramy firmy na każdym etapie – opracowujemy praktyki, politykę czy strategię CSR spójną z działaniami przedsiębiorstwa.

Oferujemy kompleksowe wsparcie we wdrożeniu i raportowaniu działań społecznie odpowiedzialnych.

Zapraszamy do kontaktu: csr@fips.pl

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi