Aktualności

Czym jest patriotyzm gospodarczy? Jak odgórny patriotyzm gospodarczy tworzy warunki dla MŚP?

Odgórny patriotyzm gospodarczy
Opublikowano: 08.11.2023

Troska o przyszłość naszego kraju i budowanie dobrobytu opierają się na znacznie więcej niż tylko na sentymentach historycznych. W dzisiejszym świecie, prawdziwy patriotyzm gospodarczy staje się kluczowym elementem w zapewnieniu rozwoju i sukcesu naszej gospodarki. To nie tylko pamięć o historii, ale także konkretne działania, które mają wpływ na naszą krajową gospodarkę.

W poniższym artykule zgłębimy koncepcję patriotyzmu gospodarczego i dowiemy się, jak to podejście może wpłynąć na rozwój naszego kraju w dzisiejszych czasach. Przedstawimy również jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą odgórny patriotyzm gospodarczy oraz jak każdy z nas może stać się prawdziwym patriotą, wspierając krajową gospodarkę.

Czym jest patriotyzm gospodarczy?


Patriotyzm gospodarczy to postawa, która skupia się na wspieraniu krajowej gospodarki poprzez różne działania obywateli. Obejmuje to inicjatywy podejmowane zarówno przez instytucje państwa i administrację publiczną, jak i przez przedsiębiorców i indywidualne firmy. Istotą patriotyzmu gospodarczego jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju krajowych przedsiębiorstw oraz eliminowanie nieuczciwej konkurencji. Obejmuje to także troskę o rozwijanie potencjału gospodarczego poza granicami kraju, na przykład poprzez dyplomację gospodarczą.

W praktyce patriotyzm gospodarczy oznacza promowanie krajowych produktów, likwidację barier dla krajowych przedsiębiorstw oraz współpracę między producentami i usługodawcami na poziomie krajowym. Patriotyzm gospodarczy to działania służące dobrobytowi kraju i jego gospodarki.

Dlaczego patriotyzm gospodarczy jest tak istotny?


Patriotyzm gospodarczy to dbanie o dobro gospodarcze naszego kraju również poprzez świadome wybory podczas zakupów. To kierowanie uwagi na pochodzenie produktów i usług, miejsce produkcji oraz płacenie podatków. Wybierając polskie firmy i ich produkty, wyrażamy nasze zaangażowanie w krajową gospodarkę. Dlaczego patriotyzm gospodarczy jest tak istotny?

 • Kupowanie rodzimych produktów przekłada się na zyski polskich firm i przedsiębiorców.
 • Patriotyzm gospodarczy sprzyja wzrostowi miejsc pracy i podwyżkom płac, co korzystnie wpływa na dobrobyt społeczeństwa.
 • Dzięki wzrostowi popytu wewnętrznego, polscy producenci mają środki na inwestowanie w rozwój i poprawę jakości swoich produktów, co pozwala im skuteczniej konkurować na rynku międzynarodowym.
 • Zyski polskich firm przekładają się na większe wpływy do budżetu państwa w postaci podatków (CIT, VAT, akcyza). To z kolei umożliwia finansowanie infrastruktury, służby zdrowia, edukacji i służb mundurowych.
 • Zyski zagranicznych producentów nie opuszczają naszego kraju, co korzystnie wpływa na naszą gospodarkę.

Czym jest odgórny patriotyzm gospodarczy? Nowa Perspektywa


Odgórny patriotyzm gospodarczy to koncepcja, która różni się od tradycyjnego patriotyzmu gospodarczego, ponieważ skupia się na działaniach podejmowanych przez rząd, instytucje publiczne i korporacje na rzecz wspierania krajowej gospodarki. Jest to strategia, w ramach której państwo podejmuje świadome działania mające na celu stymulowanie krajowych przedsiębiorstw i promowanie innowacji gospodarczych.

Odgórny patriotyzm gospodarczy to planowanie i wdrażanie jawnej polityki gospodarczej przez polskie władze publiczne, takie jak rząd czy bank centralny, w celu wspierania dobra Polski.

Jakie są kluczowe aspekty odgórnego patriotyzmu gospodarczego?


Poniżej przedstawiamy 4 kluczowe aspekty odgórnego patriotyzmu gospodarczego:

Polityka przemysłowa

Rządy wprowadzają politykę przemysłową, która promuje rozwój kluczowych sektorów gospodarki kraju. Działania te obejmują inwestycje w badania i rozwój oraz zachęcanie przedsiębiorstw do tworzenia nowych miejsc pracy.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rządy oferują wsparcie finansowe i techniczne dla MŚP, które stanowią trzon krajowej gospodarki.

Promocja innowacji

Odgórny patriotyzm gospodarczy promuje innowacje poprzez programy badawcze i edukacyjne oraz zachęcanie przedsiębiorstw do wdrażania nowych rozwiązań.

Zakupy publiczne

Rządy stawiają na zakupy publiczne u krajowych dostawców, wspierając tym samym rozwój krajowych firm.

Jak odgórny patriotyzm gospodarczy tworzy warunki dla MŚP?


Odgórny patriotyzm gospodarczy może odegrać istotną rolę w wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kraju. Odgórny patriotyzm gospodarczy, poprzez skupienie się na interesach kraju i rozwoju gospodarki, stwarza korzystne warunki dla MŚP, co w rezultacie przyczynia się do ich wzrostu i sukcesu.

Oto kilka sposobów, w jakie odgórny patriotyzm gospodarczy może przyczynić się do wzrostu i rozwoju MŚP:

 • Wsparcie finansowe

Rządy i instytucje publiczne mogą zapewnić MŚP dostęp do korzystnych źródeł finansowania, takich jak subsydia, preferencyjne kredyty i granty. Te środki finansowe pomagają MŚP rozwijać się, inwestować w rozwój i zwiększać swoją konkurencyjność.

 • Zmniejszenie biurokracji

Odgórny patriotyzm gospodarczy może skupiać się na uproszczeniu procedur biurokratycznych i administracyjnych. Mniejsza biurokracja ułatwia zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, co jest istotne dla MŚP.

 • Polityka przemysłowa

Rządy mogą wprowadzać politykę przemysłową, która promuje rozwój kluczowych sektorów gospodarki, w których działają MŚP. To może obejmować inwestycje w badania i rozwój, tworzenie korzystnych warunków podatkowych i regulacyjnych oraz promowanie innowacji w tych sektorach.

 • Zamówienia publiczne

Rządy mogą preferować MŚP w zamówieniach publicznych, co daje im szanse na zdobywanie kontraktów i rozwijanie swojej działalności. To wspiera wzrost MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy.

 • Edukacja i szkolenia

Programy edukacyjne i szkoleniowe wspierane przez rządy mogą pomóc MŚP w rozwoju umiejętności i wiedzy potrzebnej do skutecznego prowadzenia biznesu. To z kolei wpływa na konkurencyjność i efektywność MŚP.

 • Dostęp do rynków zagranicznych

Odgórny patriotyzm gospodarczy może obejmować dyplomację gospodarczą, która pomaga MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne. Rządy mogą negocjować umowy handlowe i promować eksport, co korzysta małym i średnim przedsiębiorstwom.

 • Eliminacja barier rozwoju

Rządy mogą działać na rzecz eliminacji barier rozwoju krajowej przedsiębiorczości, takie jak nieuczciwa konkurencja i praktyki antykonkurencyjne. To tworzy uczciwe warunki dla rozwoju MŚP.

 • Współpraca z organizacjami branżowymi

Rządy mogą współpracować z organizacjami branżowymi i izbami handlowymi, aby lepiej zrozumieć potrzeby MŚP i tworzyć odpowiednie polityki gospodarcze.

Podsumowanie – patriotyzm gospodarczy


Patriotyzm gospodarczy to podejście, które zachęca obywateli do wspierania krajowej gospodarki poprzez zakup produktów i usług krajowych, inwestowanie w lokalne firmy i promowanie wzrostu gospodarczego. Jest to ważne, ponieważ przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, wsparcia lokalnych społeczności i zachowania tożsamości narodowej.

Odgórny patriotyzm gospodarczy to nowa perspektywa, która koncentruje się na działaniach rządów, instytucji publicznych i korporacji w celu wspierania krajowej gospodarki. To uzupełnienie tradycyjnego patriotyzmu gospodarczego, w którym obywatele odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarki. Poprzez połączenie obu tych podejść, kraje mogą osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i promowanie innowacji, co przyczynia się do dobrobytu całego społeczeństwa.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie przyszłości naszego kraju poprzez wybory, które podejmujemy na co dzień. Patriotyzm gospodarczy to jedna z dróg, którą możemy podążać, aby wpłynąć pozytywnie na rozwój naszej gospodarki i społeczeństwa.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?

Fundacja IPS w ramach programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny, koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji praktyk CSR.

Zapisz się na nasz newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Masz pytania? Napisz na csr@fips.pl

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno