Aktualności

Dotacja – tworzenie inteligentnych fabryk

DOTACJA
Opublikowano: 12.07.2023

Dofinansowanie kierowane jest do dużych przedsiębiorstw.

Co można sfinansować w ramach dotacji?

Otrzymane fundusze można przeznaczyć na:

 • projekty związane z transformacją cyfrową,
 • robotyzację,
 • AI,
 • cyfryzację procesów/produktów/usług,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Ile pieniędzy można otrzymać na projekt?

Wartość projektu musi mieścić się między 8-140 mln zł. Alokacja ogółem wynosi 2 009 925 414 zł, natomiast na ten konkurs przeznaczone jest 1 004 962 707 zł.

Maksymalna wartość projektu:

 • 140 000 000 zł

Minimalna wartość projektu:

 • 8 000 000 zł

Terminy naborów wniosków:

Dokumenty można składać między 6 lipca a 14 września 2023 roku (przedłużono do 9 października).

Kryteria:

Weryfikowane jest:

 • Czy realizacja przedsięwzięcia zapewnia efekty długoterminowe, tzn. przekraczające ramy czasowe obowiązywania RRF i nie ma charakteru powtarzających się krajowych wydatków budżetowych.
 • Czy realizacja danego przedsięwzięcia przyczynia się do osiągnięcia celu i wskaźnika dla danej inwestycji w KPO oraz/lub realizuje wspólne wskaźniki na poziomie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Gotowość do realizacji (posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów, pozwoleń etc).
 • Czy przedsięwzięcie generuje tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy w przedsiębiorstwie (czyli czy zatrudniony będzie ktoś na posadzie wymagającej studiów wyższych/odpowiednich uprawnień np. z odpowiednimi kursami posiadający dyplomy lub certyfikaty; osoba taka musi być zatrudniona na min. 2 lata w oparciu o UOP z płacą min. równą dwukrotności płacy minimalnej na moment zatrudnienia) można otrzymać max. 4 pkt w przypadku utworzenia powyżej 15 takich miejsc, 1 pkt przy utworzeniu 1 miejsca.
 • Harmonogram realizacji – 2pkt. za zakończenie projektu nie później niż w IV kwartale 2024.
 • Badaniu podlega, czy wykonanie przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstwa oraz czy przedsięwzięcie realizuje poniższe cele:
  • 1. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych);
  • 2. wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi;
  • 3. tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług;
  • 4. wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii;
  • 1 pkt za każdy spełniony cel, jeśli jego spełnienie ma istotne znaczenie w przedsięwzięciu.
 • Czy inwestycja przyczyni się do transformacji przedsiębiorstwa produkcyjnego w kierunku Przemysłu 4.0, w tym czy obejmuje działania polegające na:
  • 1. wspieraniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych;
  • 2. wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji;
  • 3. wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (Smart factory);
  • 4. wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych.
  • 1 pkt za każde działanie.
 • Redukcja emisji środowiskowych i ograniczenie konsumpcji energii (2 pkt za udokumentowane zastosowanie rozwiązań redukujących emisje środowiskowe lub ograniczających zużycie energii o minimum 10%).

*Dodatkowe kryterium dla przedsiębiorstw przemysłowych:

 • Czy zwiększeniu ulegnie maksymalna ilość produktu, jaka może zostać wytworzona w określonym czasie w tym przedsiębiorstwie w optymalnych warunkach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych województw:

 • Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Opolskie, Lubuskie, Łódzkie = 40%
 • Pomorskie, Śląskie = 30%
 • Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie = 50%
 • Dolnośląskie = 15-25% (w zależności od powiatu),
 • Wielkopolskie = 15-25% – j.w.
 • Mazowieckie = 0-40% – j.w.

Koszty kwalifikowalne:

Rzeczowe aktywa trwałe:

 • środki trwałe
 • nieruchomości – kwalifikowalność do 10% całkowitych kosztów
 • nadzór/zarządzanie inwestycją
 • roboty budowlane – kwalifikowalność do 50%

Wartości niematerialne i prawne:

 • patenty, licencje, know-how i amortyzacja – kwalifikowalność do 50%

 

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) staje się kluczowym czynnikiem, wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Szczególną grupą, w której implementacja CSR odgrywa istotną rolę, są spółki notowane na giełdzie. Ta elita biznesowa, pełnią
Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Finansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną/usługową/handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla kogo pożyczka? O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsi