Aktualności

Dofinansowanie – Ścieżka SMART

Ścieżka SMART
Opublikowano: 22.02.2023

Cel dofinansowania:

Dostępne środki finansowe w ramach działania są przeznaczone na realizację kompleksowych projektów, których celem jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Poziom dofinansowania do 80% poniesionych kosztów.

Inwestycje finansowane są zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej, uzależniającej poziom dofinansowania od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu.

Dla kogo Ścieżka SMART?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Program dotyczy:

 • samodzielnych MŚP
 • samodzielnych dużych przedsiębiorstw,
 • konsorcjów dużych przedsiębiorstw, również z MŚP,
 • konsorcjów dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych,
 • konsorcjów MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

*W przypadku realizacji projektów przez konsorcja, obligatoryjnym warunkiem jest, aby w jego skład wchodziło przedsiębiorstwo jako lider konsorcjum. Dla dużych przedsiębiorców wymagana jest również współpraca z MŚP w trakcie realizacji projektu.

Terminy naborów wniosków:

Dla MŚP nabory organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), natomiast dla dużych przedsiębiorstw przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

21 lutego – 12 kwietnia (nabór wydłużony do 12 maja)

 • pierwszy nabór dla pojedynczych MŚP (alokacja 4 450 min zł)
 • pierwszy nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (alokacja 667 mln zł)

13 kwietnia — 15 czerwca (nabór wydłużony do 30 października)

 • drugi nabór dla pojedynczych MŚP (alokacja 890 mln zł)
 • drugi nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (alokacja 667 min zł)

1 czerwca – 31 sierpnia

 • nabór dla konsorcjów MŚP (alokacja 222 mln zł)
 • nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO (alokacja 1 335 mln zł)

6 lipca – 31 sierpnia

 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP (alokacja 222 mln zł)
 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw (alokacja 445 mln zł)

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach działania udzielane jest kompleksowe wsparcie projektów obejmujących następujące moduły:

 • B+R,
 • wdrożenie innowacji,
 • infrastruktura B+R,
 • cyfryzacja,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • internacjonalizacja,
 • kompetencje.

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Projekt dużych przedsiębiorców musi obejmować co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do strony grantodawcy:

„Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”

Szczegóły finansowania z FENG

Aktualny regulamin

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) staje się kluczowym czynnikiem, wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Szczególną grupą, w której implementacja CSR odgrywa istotną rolę, są spółki notowane na giełdzie. Ta elita biznesowa, pełnią
Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Finansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną/usługową/handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla kogo pożyczka? O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsi