Aktualności

Jak rozpoznać polski produkt?

Opublikowano: 12.04.2023

Konsumenci którzy kierując się patriotyzmem chcą wybrać polski produkt muszą w pierwszej kolejności być w stanie go znaleźć. Jednak rozróżnienie na sklepowej półce produktu rodzimej produkcji od zagranicznego nie zawsze jest takie proste.

Niestety, jak dotąd nie istnieje oficjalna klasyfikacja, która jednoznacznie określałaby produkty których producentów można uznać za polskie. Nie ma też takich informacji np. na stronach instytucji publicznych, np. Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyjątek stanowi kwestia banków. Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej dokładnie określa, które z nich można określić polskimi, a które zagranicznymi.

Fałszywa polskość

Dodatkowo utrudnia to funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wielu szkodliwych mitów. Szczególnie mylące są dwa przypadki. Pierwszy to kod kreskowy rozpoczynający się od 590 oraz oznaczenie “produkt polski”. Oba mają rzekomo świadczyć o polskości produktów, tymczasem oba oznaczenia nie uwzględniają kryterium kapitału. A to ono jest szczególnie istotne z perspektywy Polaków kierujących się gospodarczym patriotyzmem.

Z kodu 590 może korzystać każda firma zarejestrowana w Polsce. Jest to jedyne kryterium, które trzeba spełnić. Kod nie rozstrzyga ani miejsca produkcji, ani tym bardziej struktury kapitałowej firmy.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku oznaczenia „Produkt polski”. Określa ono pochodzenie produktu, jednak nie samej produkującej go firmy. Innymi słowy – również zagraniczna firma może w niektórych przypadkach może używać oznaczenia „produkt Polski”. I to mimo, że kapitał jest całkowicie obcego pochodzenia.

Aplikacja Pola

W obliczu braku oficjalnych i rzetelnych oznaczeń polskich produktów pomocna dla konsumentów może być aplikacja Pola. Pozwala ona na zweryfikowanie tego, które towary w sklepach można w pełni określić towarami polskimi. Pola sprawdza, czy są one produkowane przez polskich producentów i spełniają inne podobne kryteria świadczące o związkach z Polską.

Przy użyciu tej aplikacji należy zeskanować kod kreskowy z wybranego produktu. Dzięki temu dowiemy się, czy dany producent opiera się na polskim kapitale i czy jest produkowany w naszym kraju. Informuje też o tym, czy producent ten tworzy wykwalifikowane miejsca pracy i czy jest częścią zagranicznego koncernu.

Aplikacja Pola to także narzędzie wsparcia i promocji dla firm uzyskujących maksymalną liczbę punktów w algorytmie.

Najnowsze aktualności

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

Rozwój i Innowacje w Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej

PROGRAM KPO A1.2.1 W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, prezentujemy program KPO A1.2.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników, mający na celu wspieranie dywersyfikacji działalności w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Start N
Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027 Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych Harmonogram programu: 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków oraz czwarty kwartał 2024 Dofinansowanie – kredyt jest udzi