Aktualności

Kluczowe aspekty CSR i ESG, które warto znać. Porównanie CSR i ESG.

Porównanie CSR i ESG
Opublikowano: 08.02.2024

W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości, w której kwestie społeczne, środowiskowe i korporacyjne nabierają coraz większego znaczenia w kontekście biznesowym, terminy CSR (Corporate Social Responsibility) i ESG (Environmental, Social, Governance) często wzbudzają pewne zamieszanie i często uznawane są za synonimy. Niemniej jednak, ważne jest zrozumienie istotnych różnic między tymi dwoma koncepcjami, które wynikają z rozwoju podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

W niniejszym artykule dokładnie przeanalizujemy kluczowe aspekty CSR i ESG, ukazując ich specyfikę oraz wpływ na dzisiejsze strategie biznesowe. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie, jak te dwie koncepcje różnią się od siebie i jakie mają implikacje dla przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Czym jest CSR?


CSR (Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to filozofia, która od dawna stanowi integralną część działalności przedsiębiorstw. Koncepcja ta koncentruje się na wpływie społecznym, jaki przedsiębiorstwo ma na otoczenie oraz na relacjach z różnymi grupami interesariuszy. Zagłębiając się w CSR, zauważamy, że to podejście zakłada, iż firma ma moralny obowiązek podejmowania działań na rzecz dobra społeczeństwa, nie ograniczając się wyłącznie do generowania zysków dla akcjonariuszy.

W praktyce, CSR często skupia się na różnorodnych obszarach, takich jak działania charytatywne, filantropijne, inwestycje społeczne oraz utrzymanie etyki biznesowej. Firmy, kierując się tą koncepcją, dążą do zaangażowania społecznego, tworząc projekty, które mają pozytywny wpływ na społeczność, a nie tylko służą zwiększeniu zysków.

CSR a ograniczenia


Jednak warto zauważyć, że CSR, mimo swoich pozytywnych aspektów, posiada pewne ograniczenia. Do niedawna brakowało precyzyjnych standardów i wskaźników, co sprawiało, że działania w ramach społecznej odpowiedzialności były subiektywne i trudne do oceny. W efekcie przedsiębiorstwa często koncentrowały się głównie na działalności charytatywnej, która miała na celu poprawę wizerunku, niekoniecznie jednak przyczyniając się do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Współczesna debata na temat CSR zwraca uwagę na konieczność opracowania precyzyjnych standardów oraz wskaźników oceny skuteczności działań. Firmy starają się przekształcać swoje podejście, przechodząc od działań charytatywnych do bardziej kompleksowych inicjatyw, uwzględniających szerokie spektrum kwestii społecznych, środowiskowych i etycznych.

Wraz z rozwojem społeczeństwa i coraz większym zainteresowaniem zrównoważonym rozwojem, CSR przekształca się, stając się bardziej zorientowanym na konkretne cele narzędziem. Firmy zdają sobie sprawę, że ich zaangażowanie społeczne musi być spójne, transparentne i oparte na rzeczywistych działaniach, aby skutecznie przyczyniać się do postępu społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Co to jest ESG?


Zintegrowane podejście ESG (Environmental, Social, Governance) stanowi nowoczesny fundament strategii biznesowych, uzupełniając tradycyjną koncepcję CSR. W przeciwieństwie do społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG nie jest jedynie dobrowolnym działaniem, lecz staje się centralnym elementem regulacji unijnych, takich jak dyrektywa CSRD oraz standardy raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS.

ESG to skrót od trzech kluczowych czynników oceny zrównoważonej działalności i odpowiedzialności społecznej organizacji. Oto, co oznaczają te trzy elementy:

1. Kwestie środowiskowe (E – Environmental)

Litera „E” odnosi się do obszaru środowiskowego, kładąc nacisk na wpływ działalności organizacji na ekosystem. W praktyce oznacza to podejmowanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Firmy, które skutecznie wdrażają zasady ESG w obszarze środowiskowym, nie tylko przyczyniają się do ochrony planety, ale również zyskują korzyści finansowe, przyciągając klientów i inwestorów zainteresowanych zrównoważonym podejściem.

2. Kwestie społeczne (S – Social)

Aspekty społeczne skupiają się na relacjach organizacji z różnymi interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, dostawcami i społecznością lokalną. Firmy, dbające o dobrostan pracowników i angażujące się w społeczność, budują silne fundamenty zaufania i lojalności. Inwestycje społeczne mogą także przyczynić się do wzrostu reputacji firmy, przyciągając utalentowanych pracowników i nowych inwestorów.

3. Zarządzanie i ład korporacyjny (G – Governance)

Ostatnia litera ESG koncentruje się na aspektach zarządzania, obejmując transparentność, uczciwość i etykę w działaniu. Ład korporacyjny to kluczowy element, wpływający na sposób, w jaki organizacja jest kierowana i kontrolowana. Firmy, skupiające się na efektywnym zarządzaniu, nie tylko unikają konfliktów i skandali, ale także zyskują zaufanie inwestorów. Poprawa praktyk zarządzania przekłada się na lepsze decyzje biznesowe i zwiększoną efektywność organizacji.

Narastające znaczenie ESG


Wraz z narastającym znaczeniem ESG, organizacje są zobowiązane do audytowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a dane powinny być weryfikowalne oraz przedstawiane w formie raportu ESG. Wdrażając kompleksowe podejście ESG, firmy stają się kluczowym graczem w kształtowaniu przyszłości biznesu, gdzie zrównoważony rozwój nie jest jedynie opcją, lecz niezbędnym elementem strategicznym.

Porównanie CSR i ESG


Różnice między CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social, Governance) wynikają z ewolucji podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej.

Oto kilka kluczowych różnic:

Zakres działań

CSR: Tradycyjnie skupia się na społecznym wpływie przedsiębiorstwa, często koncentrując się na działaniach charytatywnych, filantropijnych, inwestycjach społecznych oraz etyce biznesowej.

ESG: Obejmuje szerszy zakres, łącząc kwestie społeczne z ekologicznymi oraz aspektami zarządzania. ESG bierze pod uwagę nie tylko społeczny wpływ, ale także zagadnienia związane ze środowiskiem i zarządzaniem.

Charakter działań

CSR: Często jest traktowany jako dobrowolna inicjatywa, zorientowana na społeczną odpowiedzialność, która może pomóc w poprawie wizerunku firmy.

ESG: Aktualne regulacje, takie jak dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), wprowadzają obowiązek raportowania ESG dla wielu przedsiębiorstw. Oznacza to, że ESG staje się bardziej formalnym i prawnie regulowanym aspektem działalności biznesowej.

Wskaźniki i standardy

CSR: Historycznie brakowało precyzyjnych standardów i wskaźników, co sprawiało, że działania były subiektywne i trudne do oceny.

ESG: Obecnie istnieją standardy raportowania ESG, takie jak dyrektywa CSRD, które narzucają przedsiębiorstwom konkretne wymagania dotyczące raportowania w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Audytowanie i weryfikowalność

CSR: Działania w ramach CSR rzadko były przedmiotem audytów, a ich skuteczność często była trudna do oceny.

ESG: Wdrażanie ESG wiąże się z audytowaniem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy są zobowiązane do dostarczania weryfikowalnych danych, a raporty ESG stają się ważnym narzędziem transparentności.

Podstawy strategiczne

CSR: W przeszłości często stanowił element poprawy wizerunku, ale nie zawsze był ściśle zintegrowany z główną strategią biznesową.

ESG: Coraz częściej stanowi fundament strategii biznesowych, integrując kwestie społeczne, środowiskowe i zarządcze z głównymi celami operacyjnymi i finansowymi.

Podsumowanie – porównanie CSR i ESG


Podsumowując, różnice między CSR a ESG wynikają z dynamicznej ewolucji podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej. Tam, gdzie CSR skoncentrowane było głównie na charytatywnym podejściu i działaniach społecznych, ESG reprezentuje bardziej kompleksowe podejście, obejmujące zarówno aspekty społeczne, środowiskowe, jak i zarządcze. Obecne regulacje, takie jak dyrektywa CSRD czy Taksonomia, wskazują na kluczową rolę ESG jako narzędzia zarządzania ryzykiem oraz promują bardziej zrównoważone praktyki biznesowe, szczególnie w kontekście działań społecznych.

Należy podkreślić, że zarówno CSR, jak i ESG stanowią istotne elementy współczesnej działalności biznesowej, mając potencjał tworzenia wartości dla przedsiębiorstw, społeczeństwa i środowiska. W miarę ewolucji tych koncepcji, przedsiębiorstwa stają przed koniecznością dostosowywania swoich strategii, aby skutecznie odpowiadać na rosnące oczekiwania interesariuszy oraz wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Elastyczność i zaangażowanie w praktyki zgodne z zasadami ESG stają się nieodzownymi elementami skutecznego zarządzania, kształtując pozytywny wpływ na otaczający nas świat.

Warto zaznaczyć, że ESG uważane jest za bardziej zaawansowane, kompleksowe podejście do odpowiedzialności korporacyjnej, które uwzględnia szerszy zakres czynników, ma bardziej formalny charakter i podlega bardziej surowym standardom raportowania.

Jak możemy pomóc jako Fundacja IPS?


Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas firmy odpowiedzialne społecznie. Szkolimy, wspieramy, integrujemy. Angażujemy przedsiębiorców w akcje charytatywne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, informujemy o najnowszych regulacjach prawnych z obszaru CSR i ESG.

Jeżeli zainteresował Cię obszar społecznej odpowiedzialności biznesu i chciałbyś zgłębić tę tematykę, zajrzyj na naszą stronę https://fips.pl/kategoria/csr-esg/

Masz pytania? Napisz na kontakt@fips.pl

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno