Aktualności

Kredyt technologiczny – dotacja dla MŚP

Kredyt Technologiczny
Opublikowano: 10.03.2023
Nieaktualne 
Kredyt technologiczny FENG – dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.
Wsparcie publiczne stanowi premia technologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru wniosków na dofinansowanie Kredytu technologicznego

  • 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. godz. 16:00

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem możesz przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznej:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
  • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Warto wiedzieć! Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wartość kosztów kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania kredytu technologicznego wynosi od 25% do 70% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Wyłączenie: część regionu warszawskiego stołecznego, w tym m.st. Warszawa, gdzie poziom dofinansowania wynosi 0 %.

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Szczegóły dotacji

Celem wsparcia jest stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Działanie 2.32 Kredyt technologiczny (CP1). Priorytet 2 „Środowisko sprzyjające innowacjom”. Działanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

Szczegóły dotacji znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakładce Dokumentacja naboru.

 

Szczegóły – Kredyt technologiczny

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Co to jest ład organizacyjny? Ład org...

W dzisiejszym złożonym świecie biznesu, utrzymanie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymaga nie tylko świetnego produktu czy usługi, ale również dobrze zorganizowanej struktury i procesów...

Harmonogram dotacji na 2023 rok

Zaktualizowane dnia 1 września 2023 r. Przestawiamy harmonogram naboru wniosków na dofinansowania kierowane dla MŚP. Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dota...