Aktualności

Wyzwania dla firm rodzinnych w Polsce

Opublikowano: 11.05.2023

Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki. Jednak, aby utrzymać swoją pozycję na rynku i zapewnić dalszy rozwój, muszą zmierzyć się z licznymi problemami. W przeprowadzonym w 2022 roku badaniu właścicieli polskich firm rodzinnych pytano o to, które wyzwania uznają za największe. Dominują te związane z kwestiami finansowymi i prawnymi, ale blisko co piąty ankietowany zwrócił też uwagę na problemy związane z samą rodziną.

Rosnące koszty i niestabilne prawo

Niemal połowa, bo aż 48 proc. ankietowanych za największe wyzwanie uznało rosnące koszty prowadzenia działalności związane z wysoką inflacją oraz wzrostem kosztów energii. Drugą największą obawą, podzielaną przez 23,5 proc. ankietowanych jest utrata płynności finansowej. Firmy rodzinne obawiają się również wzrostu konkurencji na rynku (18,5 proc.) Co czwarty ankietowany właściciel firmy rodzinnej boi się również niestabilności obecnych przepisów. Z kolei co piąty – wyzwań związanych ze zrozumieniem prawa podatkowego. Aż 85 proc. właścicieli firm rodzinnych uważa, że prawo w Polsce nie sprzyja rozwojowi, a dla blisko 68 proc. prawo ich dotyczące w ogóle nie jest zrozumiałe. Ponadto zdecydowana większość uważa, że zmiany wynikające z Polskiego Ładu źle wpłynęły na ich działalność(1).

Problemy w rodzinie

Problemy związane z rodziną również stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli firm rodzinnych. Najczęstsze stanowi różnica w spojrzeniu na strategię i rozwój przedsiębiorstwa wśród członków rodziny. W ten sposób odpowiedziało aż 19 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Trochę mniej, bo 17 proc. ankietowanych za problem uznało kwestię sukcesji, czyli  przekazania kierowania firmą kolejnemu pokoleniu. Następne są: trudności wynikające z różnic pokoleniowych (11 porc.),  oraz konflikty rodzinne (8 proc.)(2). Pozostałe wymieniane przez ankietowanych problemy to m.in. brak zaufania ze strony rodziny, niechęć w przekazywaniu kompetencji oraz brak rozdziału życia prywatnego z zawodowym.

 

Źródła:

https://polskatimes.pl/wizja-przyszlosci-w-firmach-rodzinnych-wlasciciele-nie-sa-optymistami-wsrod-problemow-niestabilnosc-przepisow-i-coraz-wieksza/ar/c3-16298785

https://ceo.com.pl/odpornosc-firm-rodzinnych-na-aktualna-sytuacje-gospodarcza-w-polsce-56614

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie