Aktualności

Wyzwania dla firm rodzinnych w Polsce

Opublikowano: 11.05.2023

Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki. Jednak, aby utrzymać swoją pozycję na rynku i zapewnić dalszy rozwój, muszą zmierzyć się z licznymi problemami. W przeprowadzonym w 2022 roku badaniu właścicieli polskich firm rodzinnych pytano o to, które wyzwania uznają za największe. Dominują te związane z kwestiami finansowymi i prawnymi, ale blisko co piąty ankietowany zwrócił też uwagę na problemy związane z samą rodziną.

Rosnące koszty i niestabilne prawo

Niemal połowa, bo aż 48 proc. ankietowanych za największe wyzwanie uznało rosnące koszty prowadzenia działalności związane z wysoką inflacją oraz wzrostem kosztów energii. Drugą największą obawą, podzielaną przez 23,5 proc. ankietowanych jest utrata płynności finansowej. Firmy rodzinne obawiają się również wzrostu konkurencji na rynku (18,5 proc.) Co czwarty ankietowany właściciel firmy rodzinnej boi się również niestabilności obecnych przepisów. Z kolei co piąty – wyzwań związanych ze zrozumieniem prawa podatkowego. Aż 85 proc. właścicieli firm rodzinnych uważa, że prawo w Polsce nie sprzyja rozwojowi, a dla blisko 68 proc. prawo ich dotyczące w ogóle nie jest zrozumiałe. Ponadto zdecydowana większość uważa, że zmiany wynikające z Polskiego Ładu źle wpłynęły na ich działalność(1).

Problemy w rodzinie

Problemy związane z rodziną również stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli firm rodzinnych. Najczęstsze stanowi różnica w spojrzeniu na strategię i rozwój przedsiębiorstwa wśród członków rodziny. W ten sposób odpowiedziało aż 19 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Trochę mniej, bo 17 proc. ankietowanych za problem uznało kwestię sukcesji, czyli  przekazania kierowania firmą kolejnemu pokoleniu. Następne są: trudności wynikające z różnic pokoleniowych (11 porc.),  oraz konflikty rodzinne (8 proc.)(2). Pozostałe wymieniane przez ankietowanych problemy to m.in. brak zaufania ze strony rodziny, niechęć w przekazywaniu kompetencji oraz brak rozdziału życia prywatnego z zawodowym.

 

Źródła:

https://polskatimes.pl/wizja-przyszlosci-w-firmach-rodzinnych-wlasciciele-nie-sa-optymistami-wsrod-problemow-niestabilnosc-przepisow-i-coraz-wieksza/ar/c3-16298785

https://ceo.com.pl/odpornosc-firm-rodzinnych-na-aktualna-sytuacje-gospodarcza-w-polsce-56614

Najnowsze aktualności

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) staje się kluczowym czynnikiem, wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Szczególną grupą, w której implementacja CSR odgrywa istotną rolę, są spółki notowane na giełdzie. Ta elita biznesowa, pełnią
Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Finansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną/usługową/handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla kogo pożyczka? O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsi