Aktualności

Największe wyzwania dla firm rodzinnych

Opublikowano: 09.02.2023

Badanie „Firmy rodzinne” przeprowadzone w ramach inicjatywy „Urodzeniu Przedsiębiorcy” ujawniło wiele wyzwań stojących przed właścicielami firm rodzinnych w Polsce w 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy w większości wiodą swoją działalność od wielu lat, borykają się z różnymi problemami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich przyszłości i dalszego rozwoju biznesu.

Największym wyzwaniem okazały się rosnące koszty prowadzenia działalności, na które składa się m.in. wzrost kosztów energii oraz wysoka inflacja. Zdaniem aż 48 proc. ankietowanych, to właśnie koszty są największym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorcami w 2022 roku. Następnym problemem są utrata płynności finansowej (23,5 proc.), niestabilność obecnych przepisów (25 proc.), wzrost konkurencji na rynku (18,5 proc.) oraz wyzwania związane z zrozumieniem prawa podatkowego (20 proc.).

Innym problemem jest różnica w spojrzeniu na strategię i rozwój przedsiębiorstwa wśród członków rodziny. W ten sposób odpowiedziało aż 19 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Wynik ten pokazuje, że decyzje dotyczące biznesu często muszą być podejmowane przez kilka osób, co może prowadzić do konfliktów i trudności w zarządzaniu firmą. Kolejnymi problemami wymienianymi przez właścicieli firm rodzinnych są kwestie sukcesji (17 proc.), trudności wynikające z różnic pokoleniowych (11 proc.), konflikty rodzinne (8 proc.), brak zaufania ze strony rodziny, niechęć w przekazywaniu kompetencji oraz brak rozdziału życia prywatnego z zawodowym.

Właściciele firm rodzinnych uważają również, że prawo w Polsce nie sprzyja rozwojowi ich biznesu. Aż 85 proc. ankietowanych uważa, że polskie prawo jest nieprzychylne dla przedsiębiorców, a dla blisko 68 proc. prawo ich dotyczące jest niezrozumiałe. Większość respondentów uważa, że zmiany wynikające z Polskiego Ładu źle wpłynęły na ich działalność.

Podsumowując, badanie „Firmy rodzinne” pokazuje wiele problemów, z którymi borykają się właściciele firm rodzinnych w Polsce. Właściciele firm rodzinnych są świadomi swoich wyzwań i potrzebują odpowiedniego wsparcia ze strony rządu i ekspertów, aby rozwijać swoje biznesy i przetrwać w trudnych warunkach rynkowych. Konieczne jest zrozumienie specyfiki firm rodzinnych oraz stworzenie dla nich sprzyjającego środowiska biznesowego, które uwzględnia ich potrzeby i problemy. Wsparcie ze strony rządu powinno obejmować nie tylko ułatwienia w przepisach i podatkach, ale również dostęp do inwestycji, szkoleń i doradztwa biznesowego. Ważne jest również edukowanie społeczeństwa na temat roli i znaczenia firm rodzinnych w gospodarce kraju. Tylko w ten sposób przedsiębiorcy rodzinny będą mieli szansę na dalszy rozwój i sukces, co przyczyni się do rozwoju całej gospodarki.

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno