Aktualności

Patriotyzm przedsiębiorców

Opublikowano: 23.03.2023

Patriotyzm gospodarczy polega nie tylko na kupowaniu rodzimych produktów. Konsumenci nie są też jedyną grupą których on dotyczy. Postawą patriotyczną jak najbardziej mogą, a nawet powinni, kierować się także przedsiębiorcy.

Obowiązki polskie

Jak powinien prowadzić swoją firmę przedsiębiorca kierujący się patriotyzmem? W pierwszej kolejności musi on uczciwie i rzetelnie odprowadzać wszystkie należne podatki w ojczyźnie. Konieczna jest także rezygnacja ze stosowania optymalizacji podatkowej – wykorzystywania luk w prawie w celu płacenia mniejszych podatków.

Naturalnie kolejnym, związanym z powyższym, elementem postawy patriotycznej jest przestrzeganie prawa. Oznacza to także, a nawet przede wszystkim, przestrzeganie prawa pracy.

Przedsiębiorca powinien także zapewniać odpowiednie warunki pracy osobom przez siebie zatrudnionym. Analogicznie jak w przypadku konsumentów, którzy wybierają polskie produkty, tak samo przedsiębiorcy przy dobieraniu swoich dostawców czy partnerów biznesowych powinni w pierwszej kolejności starać znaleźć ich w kraju ojczystym.

Patriotyczny przedsiębiorca powinien także dbać o jakość i innowacyjność swoich produkowanych przez siebie towarów. W ten sposób bowiem zwiększa się konkurencyjność polskich artykułów na światowych rynkach.

Społeczna odpowiedzialność

Na tym nie kończą się patriotyczne obowiązki przedsiębiorcy. Patriotyzm gospodarczy doskonale wpisuje się bowiem w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu. Patriotyczni przedsiębiorcy powinni brać odpowiedzialność za środowisko w którym operują – zarówno to regionalne jak i szersze, narodowe. Oznacza to przede wszystkim prowadzenie biznesu z pożytkiem dla społeczności i z troską o środowisko, w tym lokalną przyrodę. Szczególnie istotne jest, by patriotyzm gospodarczy nie stanowił „kwiatka do kożucha”, lecz był integralną częścią funkcjonowania firmy. Ponadto kierujący się patriotyzmem gospodarczym przedsiębiorcy powinni poczuwać się do finansowego i materialnego wspierania kultury, edukacji, sportu i organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej i narodowej społeczności.

Najnowsze aktualności

Zostaliśmy członkiem Łódzkiej Izby Pr...

Zostaliśmy członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Aleksandrowie Łódzkim! ŁIPH to regionalna instytucja biznesowa istniejąca od ponad 30 lat i zrzeszająca ponad 400 przedsiębiorców, którzy ...
Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny – dotacja...

Kredyt technologiczny FENG – dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych ...