Aktualności

Praktyki CSR dla Dental Class

praktyki CSR Dental Class
Opublikowano: 20.11.2023

Przedstawiamy praktyki zaproponowane kolejnemu uczestnikowi programu Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny, który już je realizuje!

Za naszą sugestią i przy naszej pomocy powstała „Fundacja Nowe Pokolenie – Zdrowy Uśmiech” działająca przy firmie Dental Class! Niezwykle nas cieszy fakt, że kolejny przedsiębiorcy chcą uwzględniać w swoich działaniach społeczne i ekologiczne działania!

Spółka Dental Class uczestnikiem programu PSO

Dental Class to spółka zajmująca się organizacją profesjonalnych konferencji, seminariów i kursów dla lekarzy stomatologów, fizjoterapeutów stomatologicznych oraz asysty stomatologicznej.

Polecamy: https://dentalclass.pl/

Fundacji IPS – wsparcie dla polskich firm z sektora MŚP

Jesteśmy autorami programu „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny”, w ramach którego zajmujemy się przygotowaniem praktyk CSR oraz udzielaniem wsparcia w zakresie wdrożenia praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu w 25 polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Więcej na temat programu PSO opisane jest na tej stronie.

Rekomendowane praktyki CSR dla Dental Class

Praktyki z zakresu pracy 

Zagadnienie: Rozwój, zdrowie i dobrostan (well-being) pracowników

 • Finansowanie regularnych badań profilaktycznych związanych z rodzajem wykonywanej pracy (np. konsultacje z fizjoterapeutą dla osób pracujących za biurkiem).
 • Tworzenie możliwości włączania się pracowników w działania charytatywne w miejscu pracy (m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego)
 • Upowszechnianie przez przedsiębiorstwo wartości związanych z równowagą pomiędzy pracą, a życiem osobistym (work-life balance).
 • Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego dla pracowników.

Uczciwe praktyki operacyjne

Zagadnienie: Promowanie CSR w łańcuchu wartości

 • Promocja wiedzy na temat CSR poprzez tematyczne szkolenia wśród pracowników i zamieszczenie na stronie internetowej informacji o działaniach CSR.
 • Preferowanie współpracy z polskimi, w tym lokalnymi dostawcami produktów i usług.
 • Analiza partnerów biznesowych pod kątem przestrzegania przez nich zasad CSR.

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Zagadnienie: Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie kompetencji

 • Od jednorazowych akcji do systematycznego działania: zaplanowanie cyklu szkoleń z serii „Akademia Pana Zęba” i uwzględnienie ich realizacji w rocznym planie działania organizacji.
 • Organizacja programu praktyk i staży dla studentów i osób wchodzących na rynek pracy.
 • Wprowadzenie preferencyjnych opłat za szkolenia dla studentów.
 • Nawiązanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się upowszechnianiem zdrowia, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

Zagadnienie: Inwestycje społeczne

 • Wygospodarowanie corocznego budżetu przeznaczanego na wspieranie inwestycji społecznych.
 • Nawiązanie strategicznego partnerstwa z organizacją pozarządową i czynne włączenie się w jej działania.
 • Powołanie Fundacji przy Spółce Dental Class, której celem jest działalność edukacyjna z zakresu stomatologii, profilaktyki stomatologicznej i prawidłowej higieny jamy ustnej oraz promocji wykonywania zawodów medycznych, w szczególności zasad zawodu i etyki lekarza-dentysty.
 • Ciągła analiza nowych rozwiązań technologicznych pod kątem ich wdrażania do działalności przedsiębiorstwa.

Podsumowanie propozycji praktyk CSR

Jesteśmy przekonani, że praktyki CSR, które przedstawiliśmy, przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, społeczeństwa, jak i spółce Dental Class!

 

Chciałbyś, aby nasi eksperci przygotowali dla Twojej firmy propozycję praktyk CSR?

Napisz do nas!

csr@fips.pl

 

Projekt „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny” realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Najnowsze aktualności

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) staje się kluczowym czynnikiem, wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Szczególną grupą, w której implementacja CSR odgrywa istotną rolę, są spółki notowane na giełdzie. Ta elita biznesowa, pełnią
Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Finansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną/usługową/handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla kogo pożyczka? O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsi