Aktualności

Promujemy przedsiębiorczość – przeprowadzimy warsztaty i konsultacje z mieszkańcami Łodzi

Opublikowano: 22.09.2023

Zapraszamy do udziału w warsztatach oraz konsultacjach z zakresu przedsiębiorczości, które poprowadzimy w ramach Pikniku Technologicznego z okazji powstającego Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22. W ramach działalności promujących przyszłą placówkę zorganizowany zostanie piknik dla mieszkańców Łodzi o szeroko rozumianej tematyce technologii. Głównym celu pikniku jest zachęcenie mieszkańców Łodzi do kształcenia się i zdobywania wiedzy na tematy nowych technologii.

Wydarzenie odbędzie się 30 września 2023 r. w Łodzi na terenie Parku Sienkiewicza oraz Szkoły Podstawowej nr 173 w godzinach 11-15.

Szczegóły na wydarzeniu na Facebooku

 

 

Wydarzenie wspierające rozwój przedsiębiorczości w Łodzi

Na pikniku pojawią się podmioty, które będą w przedstawiały 7 sektorów:

1. Rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród mieszkańców – Fundacja IPS zajmie się tym aspektem.

2. Edukacja cyfrowa.

3. Gaming, Zespoły e-sportowe.

4. Grafika komputerowa, wirtualna rzeczywistość, UX/UI

5. Programowanie i testowanie.

6. Robotyka i mechatronika.

7. Nauka – wykorzystanie nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach.

Zakres warsztatów przeprowadzonych przez ekspertów Fundacji IPS

Zapraszamy do stoiska Fundacji IPS! Naszym celem w tamach wydarzenia jest rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród mieszkańców Łodzi.

Piknik odbywać się będzie 30 września na terenie Parku Sienkiewicza w godzinach 11-15.

„Aspekty prawne, podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej”

Warsztaty 12:00-14:00

Warsztaty skierowane są do młodych osób planujących wejść na rynek pracy, bezrobotnych oraz wszystkich planujących  rozpoczęcie działalności gospodarczej i chcących  poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: zakładania, finansowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

– Podstawy prawne zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
– Aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej.
– Formy finansowania działalności gospodarczej wraz z omówieniem wniosku o dotację (biznesplan).

„Określenie cech swojej osobowości kluczem do poznania własnych predyspozycji i roli w grupie, mające na celu budowanie dobrze funkcjonującej społeczności lokalnej”

Celem jest rozpoznanie ról pełnionych w grupie, charakterystyki stylu uczenia się  i predyspozycji zawodowych wśród dzieci i młodzieży oraz typów osobowości i stylów przywództwa i roli w grupie wśród dorosłych.

Testy dla młodzieży/dzieci:

• Typy osobowości wg Hipokratesa + informacja zwrotna w postaci charakterystyki danej osobowości.
• Rola jednostki w grupie + informacja zwrotna w postaci charakterystyki danej roli.
• Test predyspozycji zawodowych + informacja zwrotna w postaci listy zawodów, w których dana osoba może się sprawdzić.
• Test na styl uczenia się + informacja zwrotna w postaci charakterystyki wybranego stylu.

Testy dla dorosłych:

  • Typy osobowości wg Hipokratesa + informacja zwrotna w postaci charakterystyki danej osobowości (myślę, że niektórzy dorośli tego nie wiedzą).
  • Rola jednostki w grupie/ zespole +  informacja zwrotna w postaci charakterystyki danej roli.
  • Test na styl przywództwa (opcjonalnie)+informacja zwrotna w postaci charakterystyki wybranego stylu.

Konsultacje z ekspertami Fundacji IPS

W ramach wydarzenia odbywać się będą również konsultacje indywidualne w godzinach od 11:00 do 15:00.

Prezes Fundacji IPS, Monika Nowacka będzie dzielić się wiedzą z zakresu  społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, ESG) oraz możliwości pozyskiwania dotacji i pożyczek dla firm z małych i średnich firm (przedsiębiorstw z sektora MŚP).

Dodatkowo, prowadzący warsztaty w międzyczasie będą do dyspozycji dla osób zainteresowanych poruszanymi przez nich tematami:

  • Kinga Mrówczyńska-Rybak odpowie na pytania z zakresu „Aspekty prawne, podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej”

Ekspert ds. projektów UE z 95% skutecznością w pozyskiwaniu dotacji. Zajmuje się przygotowywaniem, realizacją, rozliczaniem i opiniowaniem projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych. Ma doświadczenie w przygotowywaniu projektów zarówno dla przedsiębiorców, jak i jednostek naukowych. Jej pasją zawodową są projekty unijne.

  • Anna Ciekańska odpowie na pytania dotyczące tematu warsztatów „Określenie cech swojej osobowości kluczem do poznania własnych predyspozycji i roli w grupie, mające na celu budowanie dobrze funkcjonującej społeczności lokalnej”

Anna Ciekańska to certyfikowany trener, coach, absolwentka filologii polskiej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, polityki społecznej oraz logopedii medialnej z logopedią ogólną na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności a także Akademię Liderów Rzeczypospolitej. Pracuje w szkole podstawowej, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla dzieci i młodzieży.

Cel Pikniku

Na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi konsorcjum Fundacji Mieszkaj Lokalnie i Utila sp. zo.o. organizują działania mające na celu wspomaganie wprowadzenia nowej funkcji społecznej na obszarze Projektu 2 Rewitalizacji Obszarowej Łodzi. W tym wypadku, nową funkcją społeczną jest powstające Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22. Będzie to instytucja skupiająca się na działaniach związanych z nowoczesnymi technologiami, podnoszeniu kompetencji cyfrowych i zakresu przedsiębiorczości.

Zapraszamy!

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #PROO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zachęcamy do udziału w polsko-tajwańskiej konferencji!

Zapraszamy na wydarzenie i dyskusję dotyczącą możliwości współpracy z Tajwanem! 24.07.2024r. odbędzie się Bridge no.1 Na stronie organizatora wydarzenia możemy przeczytać: "Droga do współpracy Polski i Tajwanu prowadzi przez mosty….. Ile mostów musimy zbudować? Ile przejść? [Obecnie obserwujemy du
Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa w działaniu. Jak przestrzegać standardów etycznych w biznesie?

Etyka zawodowa stanowi fundament każdej działalności biznesowej, niezależnie od branży czy rozmiaru przedsiębiorstwa. W kontekście współczesnego rynku, wciąż rosnącego nacisku na zrównoważone praktyki oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych staje się nie