Aktualności

Radosław Michaś – ekspert ds. pożyczek preferencyjnych

Opublikowano: 06.04.2024

Na co dzień wspieram Przedsiębiorców w wyborze najkorzystniejszych form finansowania zwrotnego w postaci niskooprocentowanych pożyczek z funduszy europejskich, leasingów czy kredytów. Pomagam przedsiębiorcom w realizacji ich marzeń związanych z rozwojem prowadzonych przez nich firm.

25-letnie doświadczenie
Jestem absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Z finansowaniem przedsiębiorstw jestem związany od 1998 r. Od samego początku pracowałem w bankach jako doradca klienta biznesowego w centrach korporacyjnych oraz w zespołach zajmujących się współpracą z Przedsiębiorcami z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zwieńczeniem kariery bankowej była praca na stanowisku Managera w tego typu zespole.

Jestem przedsiębiorcą – rozumiem potrzeby innych przedsiębiorców
Po 15 latach zdecydowałem się na otwarcie własnej działalności gospodarczej, a obecnie jestem głównym udziałowcem spółki Bankowość Firmowa.pl. Dzięki temu, że sam jestem przedsiębiorcą, rozumiem potrzeby innych właścicieli firm, ich oczekiwania, a z drugiej strony wiem, jak funkcjonują instytucje finansowe. Wiem, na co zwracają uwagę w trakcie analizy zdolności do spłaty długu i czym się kierują podejmując decyzje o przyznaniu finansowania.

Co wyróżnia niskoprocentowe pożyczki unijne?


Od kilku lat specjalizuję się w pozyskiwaniu dla Przedsiębiorców nisko oprocentowanych pożyczek unijnych. Co je wyróżnia w stosunku do tradycyjnego finansowania bankowego? To między innymi:

 • Niskie i stałe oprocentowanie w całym okresie finansowania zaczynające się już od 1%, a w przypadkach pożyczek płynnościowych może wynieść nawet 0%.
 • Bardziej liberalne podejście do kwestii zdolności do spłaty długu.
 • Brak wymogu udziału własnego przy finansowaniu inwestycyjnym.
 • Możliwość uzyskania finansowania w kwotach brutto.
 • Możliwość uzyskania pożyczki już od pierwszego dnia działalności gospodarczej.
 • Uproszczone procedury związane z rozliczaniem pożyczki.
 • Możliwość finansowania sprzętu używanego lub zakupionego za granicą.

Przebieg współpracy
Jestem z Przedsiębiorcą od pierwszej rozmowy dotyczącej potrzeby finansowania do ostatecznego zakończenia współpracy z instytucją pożyczkową

A co to oznacza w praktyce?
Zakres działań, jakie przeważnie prowadzę w związku z obsługą pojedynczego wniosku o pożyczkę z Funduszy Europejskich, to m.in.:

 • Identyfikacja potrzeby i dobranie odpowiedniej formy finansowania.

 • Doradztwo w zakresie podjęcia przez wnioskodawcę działań zwiększających szansę na uzyskanie finansowania.

 • Weryfikacja projektu pod kątem spełnienia kryteriów naboru.

 • Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych.

 • Przeprowadzenie analizy zdolności do spłaty zobowiązania.

 • Dopilnowywanie terminów naborów wniosków w poszczególnych województwach.

 • Przygotowanie kompletnego wniosku – zarówno w części opisowej, jak i analityczno-finansowej.

 • Kontakt i negocjacje z funduszem poręczeniowym oraz koordynacja procesu udzielenia poręczenia.

 • Przygotowanie kompletu załączników do wniosku.

 • Koordynacja procesu podpisania umowy, ustanowienia zabezpieczeń oraz uruchomienia pożyczki.

 • Przygotowywanie wniosków o wydłużenie okresu finansowania, terminu rozliczenia, zmiany celu pożyczki.

 • Rozmowy z biurami rachunkowymi współpracującymi z wnioskodawcą.

Dzięki realizacji powyższych zadań Przedsiębiorcy mają pewność, że cały proces przebiega bezbłędnie, i otrzymują finansowanie szyte na miarę.

Zapraszam do kontaktu
Radosław Michaś – ekspert ds. pożyczek preferencyjnych dla MŚP
e-mail: r.michas@fips.pl

Najnowsze aktualności

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie, koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie staje się nie tylko popularna, ale także niezbędna dla przetrwania i sukcesu przedsiębiorstw. Świadomość społeczna, rosnąca troska o środowisko naturalne oraz rosnące oczekiwania wobec ety
Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jako kluczowego elementu ich strategii rozwoju. Dążąc do harmonijnego rozwoju, firmy podejmują szereg działań mających na celu aktywne zaangażowanie s