Aktualności

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Opublikowano: 17.02.2023

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy tylko wielkich światowych marek? Absolutnie nie. Cele ujęte w strategii Agenda 2030 dotyczą wszystkich, w tym polskich przedsiębiorców, również sektor MŚP oraz lokalne otoczenie firm. Polski biznes ma ogromny wpływ na poziom życia społeczeństwa, sposób zarządzania czy stan środowiska naturalnego. Jednocześnie może czerpać długofalowe korzyści z podnoszenia standardów swojej działalności. Sposobów na wprowadzenie CSR (Corporate Social Responsibility) jest mnóstwo, a organizacje mają pełną dowolność w doborze narzędzi, tak aby pasowały one do profilu ich działalności.

Jak polskie firmy mogą realizować społeczną odpowiedzialność biznesu? Praktyk jest bardzo wiele, a wśród nich można wyróżnić dbałość o pracowników przez zachowanie wysokich standardów rekrutacji, bezpieczeństwa w pracy, czy rozwoju zawodowego osób zatrudnionych. Powyższe działania są dla firmy przede wszystkim inwestycją. Błędem jest rozpatrywanie takich praktyk jedynie w kategorii kosztów. Dlaczego? Ponieważ zapewnienie dobrych warunków pozwala redukować liczbę wypadków, a tym samym ograniczać koszty wynikające z nieobecności osoby poszkodowanej. Zapewnianie szkoleń podnosi nie tylko poziom wiedzy, ale także motywację osób zatrudnionych, zwiększając ich wydajność. Firmy podobnie skorzystają w obszarach związanych z ochroną środowiska. Minimalizując zużycie surowców, redukując straty materiałowe, czy wybierając wysokiej klasy urządzenia energooszczędne, obniżają swoje koszty produkcji. To tylko kilka przykładów. Zadaniem naszej fundacji jest przybliżenie firmom jak największej ilości dobrych praktyk, które z jednej strony ułatwiają wprowadzenie założeń CSR, a z drugiej przynoszą pozytywne efekty obydwu stronom — organizacji i jej otoczeniu. Swoje działania opieramy na normie ISO 26000, dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która ma na celu pomóc firmom w zintegrowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach.

Czym jest CSR?


W dosłownym tłumaczeniu CSR, Corporate Social Responsibility, oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu.

CSR dotyczy zarządzania organizacją, które uwzględnia zarówno interesy wewnętrzne, jak i wpływ firmy na otoczenie. To strategia, która bierze pod uwagę aspekty związane z ochroną środowiska, interesy społeczne oraz pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy. Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju (ESG) jest zgodne z normą ISO 26000 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Działania CSR powinny współgrać ze strategią biznesową przedsiębiorstwa i odpowiadać na realne problemy oraz potrzeby otoczenia firmy. W ten sposób organizacje podnoszą zarówno swoją pozycję konkurencyjną, jak i przyczyniają się do rozwoju społeczno — gospodarczego Polski.

Pozytywne efekty CSR dla firm

Warto zaznaczyć, że działalność organizacji zgodna z założeniami CSR zapewnia jej szereg długofalowych korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania.

 • Wiarygodność finansowa — banki i inwestorzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na podejście firm do zrównoważonego rozwoju.
 • Przewaga konkurencyjna na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Budowanie mocnego, stabilnego zespołu specjalistów zapewniając rozwój i dobre warunki pracy.
 • Wzmacnianie wizerunku marki i wzrost lojalności klientów — coraz większa liczba konsumentów, wybierając produkt, bierze pod uwagę przestrzeganie zasad CSR.
 • Obniżanie kosztów stałych poprzez stosowanie proekologicznych, czyli energooszczędnych rozwiązań.
 • Wysoki poziom współpracy z kontrahentami w wyniku dbałości o wysoki standard procesów produkcji, zarządzania czy innych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Dobre relacje ze społecznością oraz władzami lokalnymi dzięki podejmowaniu inicjatyw odpowiadających na potrzeby występujące w otoczeniu firmy.

Czym jest ESG?


ESG, Environmental, Social, Governance, to zestaw czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, na podstawie których tworzy się ratingi oraz oceny pozafinansowe przedsiębiorstw. Inwestorzy, analizując te parametry, mają możliwość obiektywnego porównania alternatywnych kierunków inwestycyjnych. Raportowanie strategii ESG przez przedsiębiorstwa ułatwia ocenę ich wiarygodności finansowej, a tym samym zwiększa szansę na pozyskanie kredytów, dotacji i innych form wsparcia.

Jakie obowiązki wynikające z ESG będą miały organizacje w niedalekiej przyszłości?

Pod koniec 2022 roku Parlament Europejski przegłosował przyjęcie Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju. Nakłada ona na firmy obowiązek raportowania działań uwzględniających czynniki ESG. W pierwszej kolejności to największe podmioty będą zobligowane do sprawozdawczości (czyli te, które obecnie objęte są dyrektywą NFRD), jednak już w następnych latach, zakres rozszerzy się o mniejsze przedsiębiorstwa, w tym sektor MŚP.

Korzyści płynące z opracowania strategii i raportowania ESG

Pozytywnie należy również rozpatrywać sprawozdawczość strategii ESG. Firmy dzięki czytelnym wskaźnikom ESG (Environmental, Social, Governance) zyskują możliwość podnoszenia swojej wiarygodności w ocenach różnych grup interesariuszy. Transparentność oraz czytelność wskaźników ułatwia inwestorom obiektywne porównanie firm i minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego.

Najważniejsze korzyści wynikające z realizacji obowiązku raportowania ESG:

 • Możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania — banki, środki unijne, inwestorzy.
 • Działalność zgodna z prawem: realizacja założeń Dyrektywy CSRD.

W jaki sposób IPS pomaga firmom w zakresie CSR i ESG?


 • Wspieramy firmy w procesie wdrażania założeń CSR
 • Edukujemy organizacje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Rozpowszechniamy działania CSR na polskim rynku, przez co staje się ona bardziej zrozumiała dla biznesu i społeczeństwa. Tym samym łatwiej jest ją skutecznie wdrożyć poszczególnym organizacjom.
 • Łączymy firmy o podobnych wartościach, ułatwiając im wymianę doświadczeń.
 • Pomagamy opracować raporty ESG.

 

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie, koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie staje się nie tylko popularna, ale także niezbędna dla przetrwania i sukcesu przedsiębiorstw. Świadomość społeczna, rosnąca troska o środowisko naturalne oraz rosnące oczekiwania wobec ety
Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jako kluczowego elementu ich strategii rozwoju. Dążąc do harmonijnego rozwoju, firmy podejmują szereg działań mających na celu aktywne zaangażowanie s