Aktualności

Czy CSR jest obowiązkowy dla MŚP?

Opublikowano: 22.06.2023

Dnia 16 grudnia 2022 r. została opublikowana dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku, w tym również dla sektora MŚP, zwłaszcza dla firm działających w ramach łańcuchów dostaw, które są powiązane z największymi podmiotami gospodarczymi. Do końca 2024 r. aż 37 tys. małych i średnich firm zostanie poproszonych przez dużych klientów o raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, natomiast w dwóch kolejnych latach – 99 tys.

Dyrektywa CSRD – czego dotyczy i co zmieni?

Dyrektywa CSRD dotyczy sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za swoje działania poprzez zobowiązanie ich do regularnego ujawniania informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu organizacji na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym: aspekty środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Dyrektywa zobowiązuje również przedsiębiorstwa do ujawniania informacji niezbędnych do zrozumienia, w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na rozwój, wyniki i sytuację przedsiębiorstw.

Kiedy zacznie obowiązywać dyrektywa CSRD?

Dyrektywa CSRD weszła w życie 5 stycznia 2023 r., a państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas do 6 lipca 2024 r. na jej implementację w przepisach krajowych, w tym w ustawie o rachunkowości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się co to jest CSR i jakie korzyści wynikają z wdrażania CSR do przedsiębiorstwa przejdź do artykułu CSR – co to jest.

Kogo dotyczy dyrektywa CSRD? – Harmonogram nadchodzących zmian

Nowe zasady dotyczące raportowania niefinansowego będą miały zastosowanie do około 50 tysięcy firm w całej Unii Europejskiej. Jednak wprowadzenie tych regulacji nie będzie dotyczyć wszystkich firm od razu.

  • Od 2024 roku obowiązek raportowania niefinansowego obejmie spółki interesu publicznego, które już teraz sporządzają raporty zgodnie z NFRD (Non-Financial Reporting Directive), czyli największe przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników.
  • Od 2025 roku obowiązek raportowania niefinansowego obejmie duże przedsiębiorstwa, które nie podlegają obecnie dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Mowa tu o przedsiębiorstwach, które mają ponad 250 pracowników i/lub ich suma bilansowa przekracza 20 mln euro i/lub ich roczne przychody przekraczają 40 mln euro.
  • Od 2026 roku obowiązek raportowania niefinansowego obejmie MŚP i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, małe i nieskomplikowane instytucje kredytowe oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń.

Czy CSR jest obowiązkowy dla MŚP?

Mimo że pierwsze zmiany dotyczą największych przedsiębiorstw, nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku, w tym również dla sektora MŚP, a zwłaszcza dla firm działających w ramach łańcuchów dostaw, które są powiązane z największymi podmiotami gospodarczymi. Do końca 2024 r. aż 37 tys. małych i średnich firm zostanie poproszonych przez dużych klientów o raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, natomiast w dwóch kolejnych latach – 99 tys.

A więc odpowiadając na pytanie czy: CSR jest obowiązkowy dla MŚP? – Tak, dyrektywa CSRD w zakresie zrównoważonego rozwoju może dotyczyć pośrednio MŚP. Chociaż dyrektywa nie nakłada bezpośrednich obowiązków raportowania niefinansowego na MŚP, wpływ na nie może wynikać z kilku czynników tj.: wymogi ze strony dużych przedsiębiorstw, trendy rynkowe i oczekiwania klientów czy dostęp do finansowania.

Co w praktyce oznacza dyrektywa CSRD dla MŚP?

W praktyce oznacza to, że jeśli firma z sektora MŚP jest dostawcą dla firmy objętej dyrektywą CSRD (dużego przedsiębiorstwa), to wraz z dostarczanym produktem lub usługą będzie zobowiązana do przekazania szczegółowych danych dotyczących tego produktu (takich jak skład surowcowy czy ślad węglowy) lub usługi, a także informacji, jak zarządza kwestiami zrównoważonego rozwoju, czyli swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo.

W związku z tym, jeśli firmy z sektora MŚP nie zareagują wystarczająco szybko na wyzwania i szanse pojawiające się wraz z nowymi regulacjami, to stracą na konkurencyjności wobec tych firm, które wcześniej wdrożą u siebie zasady społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. W konsekwencji takiego scenariusza, przedsiębiorstwa te będą miały trudności z pozyskaniem i realizacją nowych kontraktów, co przełoży się na spadek sprzedaży, obniżenie przychodów i utratę konkurencyjności.

IPS wspiera polskie firmy z sektora MŚP

Fundacja IPS koncentruje się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw poprzez promowanie postawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz udostępnianie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji praktyk CSR.

Zespół Fundacji IPS tworzy konkretne praktyki CSR, oparte na zdobytej wiedzy na temat prowadzonej działalności oraz badaniu obszarów CSR, które są zgodne z strategią biznesową przedsiębiorstwa, potrzebami społeczności lokalnych oraz możliwościami współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Nasze działania opierają się na wytycznych ISO 26000.

W ramach współpracy zespołu IPS z wieloma ekspertami, przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami trzeciego sektora, opracowaliśmy darmową publikację, która stanowi drogowskaz w procesie kształtowania modelu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP i uwzględnia nasze lokalne uwarunkowania i krajowe priorytety.

Zapisz się na newsletter, a jako prezent powitalny, prześlemy na wskazanego maila naszą autorską publikację “Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce”.

Dyrektywa CSRD a MŚP – podsumowanie

Dyrektywa CSRD, wzbudza wiele pytań wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Czy jest ona obowiązkowa dla MŚP? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Choć dyrektywa skupia się głównie na większych firmach, to istnieje szereg czynników, które mogą wpływać na obowiązkowość jej stosowania przez MŚP. W artykule omówiliśmy zasady, wytyczne i możliwe konsekwencje dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z dyrektywy CSRD. Zapoznanie się z tym tematem jest ważne dla przedsiębiorców, aby móc podjąć odpowiednie działania zgodnie z wymogami regulacji.

Bez względu na to, czy dyrektywa jest bezpośrednio obowiązkowa dla Twojej firmy, warto wdrażać praktyki CSR, które przynoszą korzyści zarówno społeczne, jak i biznesowe. Pamiętaj, że świadomość społeczna i troska o zrównoważony rozwój są coraz bardziej istotne dla współczesnych przedsiębiorstw.

 

Przypominamy – misją Fundacji IPS jest wspieranie polskich MŚP. Nie tylko informujemy o nadchodzących zmianach, ale pomagamy się do nich przygotować.

Chcesz wprowadzić działania CSR spójne z działaniami firmy oraz normą ISO 26 000?

Przygotujemy prepozycję praktyk oraz politykę CSR dla Twojej firmy. Skontaktuj się z ekspertami Fundacji IPS za pomocą maila: crs@fips.pl

 

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno