Aktualności

Kredyt Ekologiczny

Opublikowano: 11.04.2024

Kredyt Ekologiczny
W RAMACH FENG NA LATA 2021-2027


Planowana kwota dofinansowania: 660 mln złotych

Harmonogram programu:
25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków
25 lipca 2024 r. – zakończenie składania wniosków
oraz czwarty kwartał 2024

Dofinansowanie – kredyt jest udzielany przez BGK

 • Poziom dofinansowania – od 25% do 80% w zależności od rodzaju
  wydatku, wielkość przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
  równowartość 50 mln EUR

Cel


Inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z
energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł
wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji
lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie poprzez
wprowadzenie ograniczenia zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym
obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia u mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Przeznaczenie kredytu ekologicznego: zmodernizowanie
posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia)

Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej
w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu
do bieżącego zużycia.

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego?

Przedsiębiorstwa:

 • spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski(potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) oraz
 • posiadają zdolność kredytową.

Wydatki objęte dofinansowaniem:

 1. Nabycie środków trwałych.
 2. Nabycie robót i materiałów budowlanych.
 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej.
 4. Raty z tytułu umowy leasingu.
 5. Studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców
  zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

kontakt@fips.pl      www.fips.pl

 

Najnowsze aktualności

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

ESG jako filozofia biznesu. Wyzwania i korzyści dla MŚP

W dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie, koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie staje się nie tylko popularna, ale także niezbędna dla przetrwania i sukcesu przedsiębiorstw. Świadomość społeczna, rosnąca troska o środowisko naturalne oraz rosnące oczekiwania wobec ety
Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

Jakie są narzędzia CSR? Wybór odpowiednich narzędzi CSR dla Twojej firmy jest w Twoich rękach.

W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jako kluczowego elementu ich strategii rozwoju. Dążąc do harmonijnego rozwoju, firmy podejmują szereg działań mających na celu aktywne zaangażowanie s