Aktualności

Praktyki CSR dla GT Construction

Opublikowano: 30.08.2023

GT Construction to kolejna z firma, dla której eksperci Fundacji IPS opracowali propozycję praktyk CSR! Niezwykle nas cieszy fakt, że kolejny przedsiębiorcy chcą uwzględniać w swoich działaniach społeczne i ekologiczne działania!

GT Construction Sp. z o.o. uczestnikiem programu PSO

GT Construction to generalny wykonawca budowlany działający w obszarach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, kolejowego, ekologicznego czy energetycznego. Dzięki profesjonalnej i wykwalifikowanej kadrze techniczno-inżynieryjnej zrealizowali wiele niestandardowych projektów budowlanych i montażowych.

Zachęcamy do korzystania z usług GT Construction: biuro@gt-c.pl

Fundacji IPS – wsparcie dla polskich firm z sektora MŚP

Zaproponowane przez nas praktyki zostały opracowane przez ekspertów Fundacji IPS w ramach Programu „Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny”.

Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny

Wdrożenie zaproponowanych działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do strategii biznesowej przedsiębiorstwa przynosi wiele korzyści nie tylko społeczeństwu i światu, ale oczywiście samej firmie.

Rekomendowane praktyki CSR dla GT Construction Sp. z o.o.

Niżej przestawiamy część praktyk CSR zaproponowanych jednemu z uczestników Programu PSO.

Wprowadzenie wybranych obszarów działań CSR do strategii biznesowej przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku oraz długoterminowej przewagi konkurencyjnej spółki GT Construction.

Rozdział: Praktyki z zakresu pracy

Zagadnienie: Rozwój, zdrowie i dobrostan (well-being) pracowników

Rola przedsiębiorstw:

 • Nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa środowiska pracy.
 • Kształtowanie środowiska pracy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami pracowników.
 • Popularyzacja praktyk związanych z rozwojem wiedzy i umiejętności pracowników.

Powyższe cele można realizować poprzez następujące praktyki:

 • Podwyższanie poziomu standardów BHP poprzez szkolenia pracownicze i stworzenie katalogu dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy.
 • Przeprowadzanie cyklicznych ankiet wśród pracowników, w których pracownicy mogą ocenić obecne standardy BHP i zaproponować kroki ku ich podwyższeniu.
 • Organizowanie cyklicznych szkoleń rozwijających kompetencje pracowników oraz umożliwianie awansu na stanowiska pracy wymagające większych kompetencji.

Rozdział: Środowisko

Zagadnienie: Zrównoważone wykorzystywanie zasobów

Rola przedsiębiorstw:

 • Kształtowanie w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa kultury racjonalnego i oszczędnego wykorzystania zasobów.
 • Zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami poprzez ograniczenie ich marnotrawienia.
 • Rozwój innowacyjnych procesów produkcyjnych nastawionych na odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i redukowanie emitowanych zanieczyszczeń.

Powyższe cele można realizować poprzez następujące praktyki:

 • Od jednorazowych akcji do systematycznego działania: zmiana jednorazowych akcji edukacyjnych w zakresie recyklingu i ochrony środowiska w zorganizowaną, długoterminową kampanię społeczną.
 • Promowanie wykorzystania w budownictwie rozwiązań technologicznych optymalizujących zużywanie zasobów m.in. innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, rozwiązania ograniczające zużycie wody.

Zagadnienie: Rozwój gospodarczy regionu

Rola przedsiębiorstw:

 • Wspieranie inicjatyw podnoszących zdolności lokalnych dostawców do udziału w łańcuchu wartości.
 • Wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.
 • Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród lokalnej społeczności.
 • Współpraca z lokalnymi dostawcami produktów i usług, tworząca warunki do akumulacji kapitału przez lokalną społeczność.

Powyższe cele można realizować poprzez następujące praktyki:

 • Uwzględnienie pierwszeństwa lokalnych dostawców w polityce zakupowej firmy.
 • Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości wśród lokalnych społeczności.
 • Nawiązywanie z pracownikami umów adekwatnych do wykonywanej przez nich pracy.
 • Rozwój programu „Solidna Konstrukcja Kariery”; partnerstwa z nowymi podmiotami, zwiększenie liczby oferowanych staży, ewaluacja dotychczasowych działań w celu zwiększenia efektywności dostarczanej wiedzy i kompetencji.

Jesteśmy przekonani, że praktyki CSR, które przedstawiliśmy, przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, społeczeństwa, jak i GT Construction Sp. z o.o.!

Praktyki CSR dla polskich firm z sektora MŚP

Chciałbyś, aby nasi eksperci przygotowali dla Twojej firmy propozycję praktyk CSR?

Napisz do nas!

csr@fips.pl

 

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NOWEFIO @Komitet do spraw Pożytku Publicznego

 

Najnowsze aktualności

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

Inwestycje z etyką. Jak CSR staje się wartością dodaną w świecie biznesu?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) staje się kluczowym czynnikiem, wyróżniającym przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Szczególną grupą, w której implementacja CSR odgrywa istotną rolę, są spółki notowane na giełdzie. Ta elita biznesowa, pełnią
Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Finansowanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości przeznaczonych na własną działalność produkcyjną/usługową/handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla kogo pożyczka? O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsi