Aktualności

Ostatni nabór na rekompensatę z tytułu brexit – Re_Open UK

Opublikowano: 07.06.2023

Nieaktualne

Trwa ostatni nabór na dofinansowanie RE_OPEN UK! Do końca czerwca 2023 roku przedsiębiorcy, których dotknęły negatywne skutki brexitu mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w uzyskaniu dotacji?

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. dotacji – Mateuszem Janusem.

Napisz maila na: m.janus@fips.pl

Rekompensaty z tytułu brexit dla MŚP

Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru do Program Re_Open UK:

 • Wnioski można składać od 5 do 30 czerwca 2023.

Dla kogo przeznaczony jest program Re_Open UK?

Dla przedsiębiorców, którzy:

 • posiadają status MŚP lub dużego przedsiębiorstwa,
 • są zarejestrowani i prowadzą działalność na terytorium RP,
 • prowadzili wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 lub 2019,
 • odnotowali spadek obrotów w handlu z UK po 2020 roku lub ponieśli dodatkowe koszty, które są bezpośrednim skutkiem brexit.

*Dotacja m.in. dla firm, które zajmują się przetwórstwem drobiu. Podstawowa produkcja rolna jest wyłączona z finansowania.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Program Re_Open UK przewiduje wsparcie w ramach 5 typów projektów, którymi są:

Typ 1: Nowe kierunki eksportu

Dofinansowanie dotyczy udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli wejść na nowe rynki zagraniczne z nową lub aktualną ofertą, a także pozostać na aktualnych rynkach z nową ofertą.

Typ 2: Re_start inwestycyjny

Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie czy uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa. Efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit. Typ 2 kierowany jest również dla firm, które poprzez działania inwestycyjne chcą stworzyć ofertę skierowaną na nowe rynki zbytu. W ramach dofinansowania przedsiębiorstwa będą mogły sfinansować koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Typ 3: Akcja adaptacja do zmian

Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach:

 • Grupa 1 – przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej,
 • Grupa 2 – przedsiębiorcy którzy ze względu na ograniczenia wprowadzone w Umowie o handlu i współpracy między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej strony, muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług).

Typ 4: Brexit bez straty

Wyłącznie w formie pomocy de minimis. Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit (koszty poniesione od 1 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku) i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE – koszty dotyczące dostosowania firm do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Katalog wydatków może dotyczyć działań inwestycyjnych, udziału w międzynarodowych imprezach wystawienniczych i misjach gospodarczych, oraz kosztów adaptacji i doradztwa w związku niwelowaniem negatywnych skutków brexitu.

Typ 5: Brexit bez straty – rekompensaty (NOWOŚĆ!)

Pomoc w formie pomocy de minimis – 100% dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości (tylko pomoc de minimis). Wysokość kwoty ryczałtowej uzależniona od spadku obrotów z UK. Wystarczy udokumentować spadek obrotów w roku 2021 względem 2019 spowodowany brexitem.  To jedyny nabór wniosków o udzielenie rekompensat pobrexitowych!

Szczegóły poszczególnych typów:

Dla typu 1. Nowe kierunki eksportu, typu 2. Re_start inwestycyjny, oraz typu 3. Akcja adaptacja do zmian, okres realizacji projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny termin na realizację projektów (dotyczy typu 1,2 i 3) to 30 wrzesień 2023.

W typie 4 do dofinansowania są przewidziane wydatki poniesione po 01.01.2020 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (pomoc de minimis) natomiast w typie 5 nie ma określonych kosztów na które można uzyskać dofinansowanie (dofinansowanie ryczałtowe bez określonego przeznaczenia, zgodnie z poniesionymi stratami wynikającymi z poniższej tabeli).

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • minimalna: 10 000 Euro
 • maksymalna: 5 000 000 Euro

Limity dla kosztów kwalifikowalnych:

 • związanych z inwestycjami (roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wynosi 5 000 000 EUR,
 • związanych z opracowaniem modelu biznesowego/strategii rozwoju wynosi 15 000 EUR,
 • związanych z udziałem w targach, wystawach o charakterze międzynarodowym, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych wynosi 50 000 EUR.

W ramach jednego projektu można łączyć typy:

1. Nowe kierunki eksportu,

2. Re_start inwestycyjny,

3. Akcja adaptacja do zmian.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 100% kosztów kwalifikowanych dla MŚP,
 • 85% dla przedsiębiorców innych niż MŚP.

Wybrane kryteria wyboru projektów Re_Oupen UK:

1. Negatywny wpływ brexit na wnioskodawcę – potrzeba realizacji projektu.

2. Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit.

3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK.

4. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 2 Re_start inwestycyjny, wskazane w Programie Re_Open UK (jeśli dotyczy).

Sposoby dokumentowania strat

Możliwość udokumentowania spadku przychodu z UK na podstawie dokumentów pośrednich (dokumenty CMR pokazujące przekroczenie granicy z UK, umowy z dostawcami) – możliwość udokumentowania przychodów pośrednich.

Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem można udokumentować poprzez faktury potwierdzające sprzedaż/zakup od podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa lub wiarygodnie wykazać na podstawie posiadanych dokumentów dowodowych, że towary, produkty/usługi zostały przekazane do/odebrane od odbiorców ze Zjednoczonego Królestwa lub że usługi zostały wykorzystane do dostarczenia towarów, produktów na teren/nabycia towarów, produktów z terenu Zjednoczonego Królestwa.

Szczegóły Programu Re_Open UK

Jest to program ogólnopolski, a funkcję Podmiotu Zarządzającego pełni Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do strony grantodawcy:

Szczegóły Re_Open UK

Regulamin od 5 czerwca

 

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno