Aktualności

Innowacyjne zwiększanie dostępności – dotacja dla MŚP

Opublikowano: 13.07.2023

6 lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór projektów na rzecz dostępności, czyli zaspokajania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel dotacji na rzecz dostępności

Celem działania jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np.

  • w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach),
  • rzeczywistości cyfrowej,
  • systemach informacyjno-komunikacyjnych,
  • produktach, usługach, procesach
  • zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Cele ogólne ścieżki SMART to: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Definicje ważnych pojęć

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Za osoby ze szczególnymi potrzebami uznaje się osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Bariera

Przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność

Możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług na zasadzie równości z innymi osobami.

Modułowość dotacji na rzecz dostępności

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie w Ścieżce SMART – nabór tematyczny Dostępność może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa,
  • internacjonalizację przedsiębiorstwa,
  • podnoszenie kompetencji kadr.

Ścieżka SMART – Dotacja dla MŚP

Więcej informacji na temat Ścieżki SMART znajduje się w poniższym wpisie:

Dofinansowanie – Ścieżka SMART

Szczegóły dotyczące naboru tematycznego Dostępność, w tym regulaminy znajdują się na stronie grantodawcy:

Szczegóły na stornie FENG

Wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji

Jako Fundacja oferujemy profesjonalne wsparcie w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji. Nasz zespół składa się z ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla firm.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym?
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania.

Najnowsze aktualności

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Dzień Dziecka w Szpitalu Matki Polki!

Pomaganie jest FAJNE, a uśmiech dziecka, jest jak promień słońca 🌞 Z radością dzielimy się relacją z Dnia Dziecka w Szpitalu Matki Polki w Łodzi, współorganizowanego z Klubem Strzeleckim Bunkier.pro 💙 Dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców, ponad sto dzieci mogło cieszyć się wieloma atr
„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

„Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

13 czerwca w Łodzi braliśmy udział w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Jako Fundacja IPS zostaliśmy partnerem merytorycznym konferencji.   [gallery columns="5" ids="1689,1694,1695,1692"] Przyszłość logistyki to zrównoważony rozwój i inno